• Archief BDUmedia

Geen nieuwe school in De Valk/Wekerom

DE VALK/WEKEROM De Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag in de omgeving De Valk-Wekerom is door de Raad van State in het ongelijk gesteld over het stichten van een nieuwe school in De Valk/Wekerom.

Jan de Boer

De Edese gemeenteraad wees op 28 juni 2018 - voor de tweede keer - het verzoek van de stichting af. Daarbij werd besloten de school niet op te nemen op het Plan van Scholen 2018-2021. De raad wees de aanvraag onder meer af, omdat de door de stichting overgelegde leerlingenprognose niet voldoet aan de wettelijke eisen. Het is daarom niet vast te stellen of de gewenste school binnen vijf jaar vanaf de datum van ingang van bekostiging, 1 augustus 2018, en voorts gedurende vijftien jaar na die periode van vijf jaar zal worden bezocht door ten minste tweehonderd leerlingen.

Een jaar eerder - op 15 juni 2017 - wees de raad eenzelfde verzoek al eens af. Hiertegen ging het schoolbestuur in beroep bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft de gemeente Ede indertijd op alle punten in het gelijk gesteld. Tegen het besluit van de minister is het schoolbestuur vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State. Het is op dit moment nog onduidelijk of het schoolbestuur naar aanleiding van de uitspraak het beroep handhaaft of intrekt.