• Julianastraat Lunteren, verkeersproblematiek.

    Freek Wolff

'Geen betere verkeersverdeling in Lunteren'

LUNTEREN De Lunterse verkeersproef in de maand juni met aanpassing van de rijrichtingen in de Julianastraat en Hertenlaan, leidde tot de conclusie dat het autoverkeer hier niet buitensporig toenam en dat aan de oostkant van de Dorpsstraat de hoeveelheid afnam. Met een betere verkeerscirculatie op het oog. Marcel Degenhart, bewoner aan de Julianastraat, plaatst grote vraagtekens.

Freek Wolff

,,Toen dit stukje van de Julianastraat als proef tweerichtingsverkeer werd gemaakt, brak de hel los. Het werd enorm veel drukker", zegt Degenhart over het deel tussen de Postweg en Reeënlaan. Volgens hem hadden de telslangen langer moeten blijven liggen om een beter beeld van de verkeersdrukte te krijgen. Nu kwam de teller in de Julianastraat gemiddeld op 2000 voertuigen per etmaal, terwijl een hoeveelheid van 3000 het formele maximum is binnen de bebouwde kom.

OVER DE STOEP ,,Onze woonbeleving werd tijdens de proefperiode heel anders en daar gaat het om. In een ander deel van Lunteren klaagt men en wij zijn niet gekend. Je kunt van tevoren toch inschatten wat de gevolgen zijn van die proef, want het veroorzaakt een stuk onveiligheid. Heel veel auto's die elkaar moesten passeren, gingen namelijk over de stoep rijden, waar ook veel kinderen lopen. Het verbaasde me dat daar geen aandacht aan is besteed."

Hij wijst op de auto's die meestentijds langs de weg geparkeerd staan en zo de weg versmallen. Er was tijdens de proef vaak filevorming, zo constateerde hij. ,,Het gebeurde daardoor ook wel dat automobilisten vanaf de Postweg de Julianastraat inreden en dan weer achteruit gingen vanwege de stagnatie. Op de kruispunten onstonden ook gevaarlijke situaties." Bovendien kaart hij de klachten aan die basisschool De Bron heeft, omdat tijdens de proef het autoverkeer groter is geworden, terwijl veel (jonge) leerlingen op wegen als de Reeënlaan oversteken.

SCHILDJES Na communicatie over de onveiligheid richting Dorpsraad en gemeente, kreeg Degenhart in zijn beleving geen adequate reactie. ,,Ze lieten weten dat er pas maatregelen komen als de situatie eventueel definitief zou worden. Dat leek me wat naïef. Toen heeft men toch maar schildjes geplaatst, zodat de auto's niet meer de stoep op kunnen." Fysieke aanpassing van de wegen zou bij voorbaat niet aan de orde zijn...

De bedoeling van de verkeersaanpassing is om een betere verkeersverdeling in het dorpshart te krijgen tussen de oost- en westkant van de Dorpsstraat. Als Degenhart het aantal voertuigen door de Julianastraat en de Hertenlaan (westkant) in de proefperiode optelt, is dat gelijk gebleven. ,,Je zou verwachten dat die hoeveelheid gestegen zou zijn, omdat de hoeveelheid auto's door de Spoorstraat aan de oostkant is verminderd met zo'n 700 auto's per etmaal. Door de Julianastraat reden er tijdens de proef meer, maar in de Hertenlaan minder, zodat de hoeveelheid per saldo ongeveer gelijk is gebleven. Er is dus geen betere verdeling ontstaan."

Degenhart denkt niet dat het in oost-Lunteren rustiger is geworden als effect van de proef aan de westzijde. Hij plaatst ook vraagtekens bij de handmatige berekening met modellen van de verkeerskwantiteit in de Spoorstraat, op grond van metingen in het verleden.

VANACHTER HET BUREAU De Lunteraan heeft weinig fiducie in ambtenaren die vanachter het bureau met hun computer een visie loslaten op het verkeer in Lunteren. Hij vindt het vreemd dat Veilig Verkeer Nederland niet betrokken is bij de proef.

Bovendien zit het hem hoog dat er tijdens de laatste openbare vergadering van de Dorpsraad niet voldoende mogelijkheid was om kritische opmerkingen te plaatsen en daar helder antwoord op te krijgen. De enquête die de Dorpsraad over het onderwerp hield, vindt hij niet representatief. ,,Die is selectief uitgedeeld. Dus kun je je niet baseren op die antwoorden."

Een aantal dorpsbewoners zou het volgens hem toejuichen als de Dorpsstraat weer open zou gaan voor auto's, terwijl de voorzitter van de middenstandvereniging deze zomer nog benadrukte dat verreweg de meerderheid hier geen voorstander van is.

DORPSSTRAAT OPEN MAKEN ,,Ik vraag me af of ze visie hebben op wat het beste is voor hun winkels. Zou je geen retaildeskundigen in de arm moeten nemen? De wereld is in tien jaar erg veranderd. Kijk naar de enorme toename van internetverkoop. Wat moet je dan als ondernemer en winkelier in de Dorpsstraat doen? Dit heeft te maken met deskundigheid en niet met een onderbuikgevoel. Ik denk dat je absoluut moet overwegen om de Dorpsstraat weer open te maken voor motorvoertuigen. Winkels zijn gebaat bij meer aanloop. Soms kun je er een kanon afschieten. Inwoners die in Lunteren-noord wonen, kunnen nu vrij lastig met hun auto bij zaken in het midden van de Dorpsstraat komen."

Dit najaar zal de Dorpsraad met de gemeente overleggen over de kwestie en of de rijrichtingen aangepast zullen worden. Daarna moet een besluit volgen.