• Natuurgebied De Zanding wordt niet afgesloten.

    Otterlo´s Belang

'Geen afsluiting van natuurgebied Otterlo'

OTTERLO Er is geen sprake van dat de bouwplannen, die in voorbereiding zijn voor de voormalige voetbalvelden aan de Weversteeg en de Onderlangs, zullen leiden tot afsluiting van Natuurgebied De Zanding. Die boodschap heeft het bestuur van Otterlo's Belang per brief naar alle leden van de vereniging gestuurd.

Wim Mulder

,,De afgelopen dagen is onrust ontstaan doordat in de media werd gesuggereerd dat natuurgebied De Zanding zou worden afgesloten als gevolg van de nieuwbouw. Dit is niet het geval. Er is een uitgebreid pakket maatregelen opgesteld om de natuur op De Zanding te beschermen, variërend van betere markering van de wandelroutes, handhaving van de nu al geldende aanlijnplicht voor honden tot voorlichting voor toeristen en bewoners. Als op termijn blijkt dat deze maatregelen niet afdoende zijn, kunnen tijdens het broedseizoen lokaal broedplaatsen in het gebied worden afgezet door middel van een draadje. Wandelpaden blijven sowieso toegankelijk'', aldus voorzitter Evert Groeneveld van Otterlo´s Belang.

MINDER ENTHOUSIAST Volgens hem is een beperkt aantal inwoners van Otterlo aanzienlijk minder enthousiast over de bouwplannen op de nu geplande locaties. Groeneveld namens Otterlo's Belang: ,,Dat is jammer, temeer omdat wij van mening zijn dat dit de enige reële mogelijkheden zijn voor uitbreiding op de korte termijn. Toch willen we een ieder vragen om de mening van anderen te respecteren. We leven tenslotte in een vrij land, waarin een ieder het recht heeft om ongenoegen of zorgen over ontwikkelingen in zijn of haar woonomgeving kenbaar te maken. Geef elkaar die ruimte alstublieft.''

In Dorpshuis De Aanloop werd dinsdag 17 april een drukbezochte informatieavond gehouden over het bestemmingsplan Weversteeg -Onderlangs. ,,Het laat nog maar eens zien hoe de bouwplannen leven in Otterlo'', concludeert de OB-voorzitter. Op de avond kon iedereen een indruk krijgen van onder meer het beeldkwaliteitsplan. Tevens kregen de bezoekers een indruk van hoe de nieuwe wijk eruit kan gaan zien voor wat betreft indeling en uitstraling.

TIPJE VAN DE SLUIER Ook was een conceptplattegrond van het nieuwe Multifunctionele Dorpshuis (MFD) met de nieuwe sporthal te zien. Daarbij werd ook al een tip van de sluier opgelicht hoe het MFD (sporthal, dorpshuis en zorgvoorzieningen) er uit kan gaan zien. Daarover is op dit moment intensief overleg met de architecten van KAW. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nog ter inzage tot en met woensdag 9 mei. Evert Groeneveld tot besluit: ,,Otterlo's Belang doet haar uiterste best om de ontwikkelingen te bespoedigen. Wij voeren daarover diverse gesprekken met gemeente Ede. Op dit moment is echter nog onduidelijk wanneer gestart kan worden.''