• Foto: Heliflight.nl

Formatie verder zonder SGP

EDE De formatie voor een nieuw college gaat verder zonder de SGP, maar mét de VVD. Vorige week deed de grootste partij in Ede een ultieme poging om alsnog aan te schuiven bij de onderhandelingen.

Intussen maakten de vijf onderhandelende partijen dinsdag hun kandidaat-wethouders bekend. Naast de huidige wethouders Leon Meijer (ChristenUnie) en Willemien Vreugdenhil (CDA), worden Peter de Pater (GemeenteBelangen), Hester Veltman (VVD) en Lex Hoefsloot (GroenLinks) aan de gemeenteraad voorgedragen als wethouder. Op dit moment wordt nog overlegd over de precieze portefeuilleverdeling.

,,De keuze om na het afvallen van D66 een andere partij erbij te vragen, is ingegeven door het feit dat we graag breed draagvlak willen in de raad", verklaart Cora Otter-van den Bosch, CU-fractievoorzitter en woordvoerder van de formerende partijen. ,,De teleurstelling van de SGP begrijp ik volkomen. De reden dat zij niet aangeschoven zijn, is dat in een eerder stadium al door een meerderheid van de raad is aangegeven dat drie christelijke partijen in een coalitie niet wenselijk is. In de nieuwe situatie, na het wegvallen van D66, is voortgeborduurd op die constatering. Via een tienpuntenplan heeft de SGP input geleverd voor het bestuursakkoord. Dit nemen we mee in onze besprekingen." Volgens de procedure rond integriteit wordt nu een integriteittoets uitgevoerd onder de beoogde wethouders in het nieuwe college van B en W. Een extern bureau wordt hiervoor gevraagd.

De afgelopen week hebben de onderhandelaars van de vijf partijen onder meer gesprekken gevoerd met verschillende maatschappelijke organisaties over de inhoud van het bestuursakkoord. De onderhandelaars van de vijf partijen praten deze week verder om nadere afspraken te maken over de inhoud van het bestuursakkoord en op welke wijze de input van de maatschappelijke organisaties kan worden meegenomen.

Op donderdag 17 mei wordt, tijdens de Politieke Dag Ede, het bestuursakkoord als concept aan de voorzitter van de raad aangeboden. De gemeenteraad heeft vervolgens de mogelijkheid om hierover te overleggen. De uitkomsten van dit overleg zullen zo veel mogelijk worden verwerkt in de eindversie van het akkoord. Op deze manier wordt ook aan de partijen die niet deelnemen aan de coalitie de mogelijkheid geboden hun opvattingen in te brengen. 

,,In de loop van deze week liggen conceptteksten voor het bestuursakkoord op tafel, die bespreken we en schaven we bij. Ook verwerken we de input van maatschappelijke organisaties. We hebben veel mails gekregen en vorige week hadden we een dag met gesprekken met vertegenwoordigers van deze organisaties", aldus Otter.