• CHE

Food dringt door in CHE

EDE De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) hoopt in de toekomst een nieuwe vakrichting op het gebied van voeding te starten. Dat is althans de droom van Harmen van Wijnen, voorzitter van het college van bestuur van de CHE. Na vijf jaar heeft de hogeschool het Edese thema food ingebed in alle studierichtingen. ,,Food moet tot in de haarvaten van de studenten doordringen."

Mathilde van Ravensberg

Bij de opening van het academisch jaar beantwoordt Van Wijnen graag de vraag hoe aangesloten de CHE inmiddels is op food. Dit schooljaar staan op de kop af 4070 studenten ingeschreven. Zij ervaren 'de gezonde kenniscampus' al direct in de schoolkantine. Hier worden vooral duurzame en lokale etenswaren verkocht. ,,Na vier jaar moeten studenten voeding in hun bloedsomloop meenemen", vindt Van Wijnen. ,,We leiden professionals op die zich bewust zijn van hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en eerlijke samenleving. En dan bedoel ik niet dat ze food zien als marketinginstrument, maar dat ze zich het verhaal achter gezonde voeding hebben eigengemaakt."

VERBINDING De voorzitter onthult dat hij in de toekomst graag eigen voedselexperts wil opleiden. Dat zouden zowel specialisaties in de bestaande vakrichtingen als ook een nieuwe vakrichting kunnen zijn. De school kreeg het lokale thema 'food' vijf jaar geleden door de gemeente Ede en de regio Foodvalley voorgeschoteld. ,,Het was niet altijd een vanzelfsprekendheid dat food zomaar intrede deed op school", blikt de voorzitter terug. ,,Wij hebben geen opleiding diëtiek. Daarom heb ik best veel gesprekken moeten voeren, met docenten ook die hier al tientallen jaren werkten, om de verbinding tot stand te brengen." Inmiddels zegt hij dat 'voeding en gezondheid het perspectief is waarmee naar alle opleidingen wordt gekeken.' Van Wijnen legt uit dat vanuit de landelijke overheid wordt gestimuleerd dat scholen 'meekleuren met de lokale thema's' en dat daar extra financiële mogelijkheden tegenover staan.

VACATURE Drie voorbeelden van de aansluiting bij food lepelt hij zo op. ,,We hebben nu de vacature uitstaan voor lector voeding en gezondheid voor de opleiding verpleegkunde. Dit is een nieuwe functie, bedoeld om het aspect voeding mee te nemen in het onderwijs." Voorbeeld twee is de minor 'Voedsel verbindt'. Deze kan door iedere HBO-student worden gevolgd in het half jaar vrije studieruimte. Hierin komen meerdere vakgebieden bij elkaar. De communicatiestudenten denken bijvoorbeeld na over de profilering van gezonde voeding en de PABO-studenten over voeding in de klas. Het derde voorbeeld is bedoeld voor lokale gemeenteraadsleden en bestuursprofessionals: de cursus voedsel en identiteit. Wat betreft voedingszaken die de lokale overheid aangaan, is de school ook van de partij. Zo is de CHE gesprekspartner in de World Food Center Experience. ,,We zouden graag een vaste plek krijgen om continu onderzoek te doen naar bijvoorbeeld voedselpatronen van mensen."

De CHE is een christelijke hogeschool. Van Wijnen, van huis uit theoloog, legt moeiteloos verbindingen tussen voedsel en het christelijk geloof. ,,Duurzaamheid en verspilling van voedsel zijn items waar je als christen verschil in kan maken. Eten is voor ons: voortgang van het leven, ontmoeting rondom de tafel en respect voor de schepping."