• BDUmedia

Fonds voor stimulans cultuur (update)

EDE Het gemeentebestuur wil in samenwerking met ondernemers een speciaal cultuurfonds in het leven roepen. Op deze manier wil zij het hoofd bieden tegen de forse bezuinigingen op het terrein van kunst en cultuur.

Freek Wolff

,,Door deze participatie komt er meer budget en kunnen organisaties minder afhankelijk worden van de gemeentelijke begroting. Bovendien kunnen zij sneller beslissen. Zo kan het fonds ook financieel garant staan voor lokale evenementen, wat de gemeente niet mag'', licht wethouder Johan Weijland toe. De partners in het fonds (gemeente en ondernemers) bepalen samen aan welke doelen de projecten moeten bijdragen. Voorbeelden zijn pop-up tentoonstellingen, dans en kunstwerken. Eén ontwikkeling is het erfgoedcentrum in Cultura.

,,Ik waarder het streven naar een cultuurfonds heel erg, nu de gemeente zo bezuinigt op de cultuur'', reageert Gerry Poelert, directeur van Cultura op het streven naar een cultuurfonds. ,,Het is mooi als je ziet dat de wethouder het vuur uit zijn sloffen loopt om voor een vangnet te zorgen. Zo'n fonds is een goede aanvulling, want dat maakt het veel makkelijker om allerlei projecten en initiatieven te realiseren."

Wethouder Weijland verklaart dat de gemeente haar licht opsteekt bij gemeenten als Leiden en lokale initiatieven in Brabant die reeds met een cultuurfonds werken. ,,Ondernemers die interesse hebben om partner in het fonds te worden, kunnen zich bij ons melden."

Poelert wijst er verder op dat bij Cultura de focus meer is gericht op de samenhang van het totale pakket van kunst en cultuur. Bovendien ziet zij hierbij een verschuivende rol van de overheid. ,,Tijdens de bezuinigingen zijn keuzes gemaakt, waarbij ik heel blij ben dat de gemeente oog blijft houden met subsidie voor een basisvoorziening als de openbare bibliotheek'', aldus Poelert.

De directeur is ook in haar sas met 'haar' locatie als geponeerd erfgoedcentrum, een onderzoek- en ontmoetingsruimte. De ambitie is om een plek te creëren waar musea, historische verenigingen en het gemeentearchief het verhaal van Ede aan inwoners kunnen vertellen. Het centrum zal vooral verwijzen naar waar dat verhaal verteld wordt. ,,Zodat de historie, de canon van Ede aan volgende generaties verteld kan worden. Burgers kunnen een deel van het archief raadplegen en er komen wisselexposities. Zo kunnen basisscholen bijvoorbeeld gemakkelijk informatie vinden, van Jan Hilgers tot de postbode'', licht Poelert toe.

Het stimuleren van burgerinitiatieven vindt de gemeente steeds belangrijker. Toen bijvoorbeeld bekend werd dat de activiteiten van Platform 31 gingen stoppen, hebben bekende spelers op het gebied van popmuziek zich gemeld om ideeën uit te werken tot een plan op het snijvlak van jongerenactiviteiten en cultuur. De gemeente stelt hierbij een kwartiermaker aan voor ondersteuning.