• Archief BDUmedia

FNV dreigt met acties bij De Peppel

EDE FNV Publiek Belang en FNV Recreatie zijn verbijsterd over het gemak waarmee er voorbij wordt gegaan aan de misstanden bij zwembad De Peppel. ,,Het bestuur en de gemeente beweren met droge ogen dat de veiligheid in het zwembad nooit in gevaar is geweest'', zegt Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang. ,,Dit is echt niet normaal.'' Volgens het FNV zijn acties bij De Peppel niet uitgesloten.

,,De Peppel heeft een trackrecord van pesterijen, intimidatie en seksuele intimidatie op de werkvloer'', vervolgt Yagoubi. ,,De werknemers hebben meer dan terecht alarm geslagen. Er is al jaren geen enkele sociale veiligheid voor de medewerkers. Pogingen om een ondernemingsraad op te richten zijn de grond in geboord. Er is sprake van wanbeleid en belangenverstrengeling. Het bestuur laat haar eigen medewerkers verzuipen.''

,,Onder verschillende directeuren is er de afgelopen jaren een sfeer van intimidatie en een gevoel van onveiligheid ontstaan bij de medewerkers. Om binnen de gestelde financiële kaders te blijven, is er al jaren niet meer geïnvesteerd in de medewerkers. Dankzij de FNV staan er na ruim twee jaar eindelijk weer voldoende en goed geschoolde werknemers aan het bad.''

SEKSUELE INTIMIDATIE ,,Ook de huidige directeur maakt het erg bont'', aldus Johan Bijlsma van FNV Recreatie. ,,Hij wil de bedrijfsvoering innoveren, maar gaat hierbij zo te werk dat hij de medewerkers tegen zich in het harnas jaagt. Ook heeft hij niet adequaat gehandeld bij incidenten van seksuele intimidatie. Dit heeft geleid tot een enorme vertrouwensbreuk. Uit een extern onderzoek is gebleken dat er heel veel misstanden zijn bij de Peppel en dat het management die in stand heeft gehouden. De FNV steunt de aanbevelingen die uit dit rapport naar voren zijn gekomen, maar dan moet de directie daar wel direct mee aan de slag gaan.''

ACTIES FNV benadrukt nogmaals dat er bij de Peppel zo snel mogelijk met de aanbevelingen aan de slag moet worden gegaan: ,,De aanbevelingen zijn alweer enkele maanden oud, de problemen spelen al ruim twee jaar. Er had al lang en breed ingegrepen moeten worden. Ons geduld is helemaal op. Als de directie op korte termijn  geen verbetering laat zien, dan  zijn acties bij het zwembad niet uitgesloten.''