• ANP/Jeroen Jumelet

Financieel goede jaren voor Ede

EDE De programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Ede is over vier jaar sluitend. In de komende jaren is er voldoende geld om de verplichte taken van Ede uit te voeren. ,,In 2020 is de begroting uiteindelijk positief. Na 2021 blijft de begroting structureel positie,," zegt wethouder Harry van Huijstee.

Voor Ede breken volgens het college van burgemeester en wethouders na een aantal jaren van krapte en bezuinigen de goede jaren aan. Na een periode waar veel van de inwoners van de gemeente Ede werd gevraagd is er nu meer ruimte om te investeren en ideeën uit de samenleving te steunen en te stimuleren.

In het eerste jaar van de komende begroting teert Ede in op de reserves. Bij de perspectiefnota, die in juni van dit jaar door de Edese gemeenteraad is vastgesteld, zijn de keuzes gemaakt waar het geld voor de komende jaren naar toe gaat. In de programmabegroting 2018-2021 is dit vastgelegd en staat welke resultaten Ede met dit geld wil behalen.

,,Ede is financieel gezond en dat zorgt ervoor dat we de initiatieven die in onze gemeente ontstaan, kunnen blijven stimuleren en ondersteunen. Daar ben ik blij mee. Op deze manier kunnen we, samen met inwoners, instellingen en organisaties, blijven werken aan een Ede waarin het prettig wonen, werken en verblijven is," stet Van Huijstee. 

In de voorbije jaren heeft Ede in een aantal jaren geld overgehouden, geld dat in de algemene reserve is terecht gekomen. ,,In 2017 en 2018 haalt Ede dit geld uit de algemene reserve om plannen voor de burgers van Ede te realiseren." De algemene reserve van Ede was 35 miljoen euro en is in 2021 15 miljoen euro, terwijl de bodemreserve die Ede wil aanhouden 10 miljoen euro.

Geld investeert Ede bijvoorbeeld in het Marktproject, de verbetering van de organisatie op orde te brengen en wordt gebruikt om de tekorten op de decentralisatie van de jeugdzorg, een bedrag van ongeveer twee miljoen, te dekken. Verder worden de kosten voor een paspoort of identiteitskaart voor de inwoners verlaagd.