• Archief BDUmedia

Fietstunnel Emmalaan verrast omwoners

EDE Omwoners van de Emmalaan zijn verrast door de fietstunnel die de gemeente onder deze straat wil realiseren. De fractie van de VVD vindt dit miscommunicatie en is vooral niet blij met het kostenplaatje van vier miljoen euro.

Freek Wolff

,,We zijn verbaasd dat er eerst geld voor gereserveerd wordt en dat er dan pas met de omwonenden wordt gesproken. Ik vind dat een verkeerde volgorde als je het hebt over burgerparticipatie. We hebben onze bedenkingen", aldus Dirk Eeken, aanwonende van de Oude Bennekomseweg die zegt namens alle aanwonenden van de straat te spreken.

Woensdag 14 december stuurde hij samen met vier anderen bewoners van dit straatje een brief aan de gemeenteraad. Daarin staat dat zij zich bewust zijn van de burgerplicht om ontwikkelingen in de gemeente in de gaten te houden, maar dat het nagenoeg onmogelijk is om alle informatiestromen in de gaten te houden. ,,Zeker als je bedenkt dat de Emmalaan-tunnel 'verstopt' zit in een mooi fietsplan, waarbij wij geen enkele kriebel hebben gevoeld dat het wel eens over onze straat zou kunnen gaan. En dat een mooi nieuw station een projectgrens heeft die precies naast onze voordeur stopt…", aldus de brief. Het steekt de Edenaren extra, omdat ze ook vernamen dat een kantorencomplex in de directe omgeving ineens wordt getransformeerd naar woningbouw.

Het bezwaar dat het vijftal heeft, is vooral dat de omwoners niet gehoord zijn. ,,Er is niet gevraagd wat wij ervan vinden en we worden voor het feit gesteld. In de stukken stond dat het een veilige fietsenoversteek moest worden, maar nu blijkt het om een tunnel te gaan. Donderdagavond hoorden we op de publieke tribune bij de gemeenteraad dat wethouder Leon Meijer gewoon van plan is om het door te drukken."

De tunnel moet komen vanaf de Oude Bennekomseweg en aan gaan sluiten op de Bennekomseweg, zodat hij weer boven de grond komt bij De Reehorst, om daar op het fietspad aan te sluiten. ,,Er komt een rare knik in die tunnel te zitten."

Eeken wijst erop dat volgens hem veel fietsers niet eens deze route (zullen) kiezen, maar vanaf het station de Oranjelaan in rijden en daarna de Julianalaan, richting scholencampus aan de Zandlaan. ,,Die pakken de kortste route en gaan straks helemaal niet richting de Bennekomseweg door een fietstunnel."

Tegelijk verwacht Eeken wel overlast door de tunnel. ,,Dan denk ik aan lawaai richting de terrassen en het kan een schuilplek worden. Een tunnel in een straat is zeer beeldbepalend en heeft grote impact op onze leefomgeving. "

Ellen Out (GroenLinks) vroeg zich donderdag ook af hoe praktisch de fietstunnel kan worden, ,,nu De Reehorst haar 'garden of eden' zo voortvarend heeft ingericht". Tegelijk is de fractie wel een groot voorstander van een veilige fietsroute. ,,U moet spoedig in contact met de omwonenden", aldus Out richting wethouder. ,,De fietstunnel onder de Emmalaan past in het fietsplan, waar veiligheid wordt gecombineerd met snelfietsroutes", aldus Cora Otter van de Christen Unie.

De VVD was ook verrast door de fietstunnel én door het relatief forse bedrag van vier miljoen die deze de gemeente gaat kosten. ,,Is die fietstunnel niet gedekt uit het spoorzonekrediet dan?", vroeg Evert van Milligen zich als fractievoorzitter af.

Volgens wethouder Meijer gaat het om plannen die al onderzocht zijn. ,,Zeker gezien de fietssnelroute moet de oversteek veiliger. Het gaat dagelijks om 5000 fietsers die vanaf het station naar het zuiden fietsen. De provincie zal hier ook aan bijdragen, want de tunnel kost meer dan vier miljoen. Als het stationsgebied aangepakt wordt, nemen we dit traject mee. Nu is daar budget voor. Dan ga je ook in gesprek met buurtbewoners en vraag je je af of er aanpassingen moeten komen zodat de leefomgeving goed blijft. De bewoners krijgen de komende jaren aardig wat voor hun kiezen: aanpak van het hele stationsgebied en de kop van de Parkweg."

De wethouder verklaart dat de tunnel buiten de scope van de Veluwse Poort viel. ,,Er was geen budget voor, maar nu wel en dus kunnen we hem aanleggen. Dit is hét moment, want alles gaat op de schop in deze omgeving. Andere tunnels kunnen nog even wachten. Het maakt veel uit hoe je een tunnel aanlegt, zodat je de leefomgeving goed houdt. Maar ik verwacht wel dat de tunnel er komt. We communiceren met de omgeving op het moment dat we ook weten dat we geld hebben om een plan ook uit te werken", aldus Meijer donderdag.