• Valerie Kuypers

'Falend asielbeleid wakkert angst aan'

LUNTEREN Onbekenden hebben een formulier op internet geplaatst waarop mensen een petitie kunnen ondertekenen tegen de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) op recreatiecentrum De Goudsberg. Op dinsdag 19 januari hadden 1234 personen dit gedaan.

Freek Wolff

De ondertekeningen worden gefilterd op IP-adres, zodat meerdere malen tekenen geen zin heeft. Boven de petitie worden tien redenen genoemd waarom de initiatiefnemer tegen een AZC is. De eerste is dat er op de Goudsberg in de jaren negentig van de vorige eeuw al asielzoekers zijn gehuisvest. ,,De omgeving wordt hier dus voor een tweede maal mee belast."

Daarnaast wordt aangegeven dat een grote groep Polen, die hier al jaren woont, al voor overlast zou zorgen. Het derde argument is dat de route naar Lunteren via de Meulunterseweg gevaarlijk zou zijn omdat de meeste vluchtelingen te voet gaan. De korte wandelroute door het bos via de Engweg is een vierde reden, omdat op deze route geen sociale controle zou zijn want: ,,Het is ongewenst om schoolgaande kinderen in volstrekte duisternis met groepen rondhangende asielzoekers te confronteren."

Een vijfde reden is dat de vrees bestaat dat de toeristische aantrekkelijkheid van de Goudsberg teniet gedaan zal worden, terwijl de zesde reden hierbij aansluit, waar het gaat om de angst dat toeristische bedrijven en de lokale horeca economische schade op zal lopen.

Nummer zeven is dat het zwembad van Lunteren zich tegen ongewenste situaties zal moeten wapenen en reden acht is het risico dat de jonge kinderen van een scoutinggroep in de omgeving zou lopen. De negende reden is dat de politie niet op tijd ter plekke zou kunnen zijn, mochten er vechtpartijen uitbreken op het AZC, omdat de Goudsberg in het buitengebied ligt.

Het laatste argument betreft de angst voor waardevermindering van woningen in de directe omgeving. ,,Het huidige falende asielbeleid wakkert bij de lokale bevolking angst voor ongewenste gebeurtenissen aan'', luidt de toelichting op de petitie. De initiator zegt niet te handelen vanuit fascistisch of racistisch standpunt. Hij of zij pleit voor hulp aan vluchtelingen zo dicht mogelijk bij de eigen woonomgeving.

Label:

Vluchtelingen