• BOEi

Fabrieksklok terug in voormalige ENKA-kantine

EDE Na jaren van afwezigheid wordt tijdens de Erfgoedfair zaterdag 5 november de originele fabrieksklok in de voormalige kantine op het ENKA-terrein in Ede weer in werking gezet. De klok is in de jaren vijftig geplaatst en onlangs teruggevonden en herplaatst. Het was een voor die tijd hypermoderne klok die naar verluid geijkt is op de atoomklok in Frankfurt.

Het kantinegebouw, een rijksmonument en eigendom van BOEi, is een van de bewaard gebleven gebouwen van textielfabriek ENKA (Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem), waar in de hoogtijdagen zo'n 5.000 medewerkers werkten.

OPTIMISME Nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog de diverse schaft- en kleedlokalen van de fabriek door bombardementen verwoest waren, werd in de periode 1950-1951 op de binnenplaats van de ENKA-fabriek een nieuw was- , kleed- en schaftlokaal gebouwd. De vooruitstrevende directie van de ENKA liet het Kantinegebouw, ongeveer 4000 vierkante meter groot, indertijd ontwerpen door fabrieksarchitect Masselink en had daarbij veel oog voor het welbevinden van het personeel. Door de lichte structuur van betonnen gevels, stalen kozijnen en grote open ruimtes straalt het gebouw naoorlogs optimisme uit.

Na een lange periode van voorspoed sloot de ENKA-fabriek in 2002 haar deuren en voor het terrein moest een nieuwe bestemming worden gevonden. In de afgelopen jaren werd het voormalige fabrieksterrein omgevormd tot een nieuwe woonwijk. Daarnaast werd afgelopen september nog Fiets Experience Center 'De Fietser' geopend in de voormalige ENKA Westhal.

SCHOOL De restauratie van de Westhal is inmiddels voltooid. Nu is het de beurt aan het Kantinegebouw om weer in volle glorie te worden hersteld. En daarna dienst te doen als schoolgebouw. Schoolkinderen kunnen hier dan met hetzelfde optimisme als men begin jaren '50 had, beginnen aan hún toekomst. Het terughangen van de originele klok vormt symbolisch de eerste stap naar de nieuwe toekomst van de Kantine.