• Lex van Lieshout

Experiment met urgente huisvesting ouderen

EDE De gemeente gaat experimenteren om ouderen die 'tussen de wal en het schip vallen' snel door te laten stromen naar een seniorenwoning. In dergelijke urgente gevallen, kan de formele inschrijftermijn bij Woonstede terzijde worden geschoven.

,,Het gaat om ouderen met een lage zorgvraag. Zij lopen het risico op vereenzaming", licht wethouder Harry van Huijstee toe. Seniorenconsulenten Woonstede bezoeken ouderen met het oogmerk hen te helpen langer thuis te wonen. Af en toe constateren zij echter zorgwekkende situaties, waar personen eigenlijk niet langer in hun huidige woning kunnen blijven. ,,Dat komt door hun fysieke of mentale gesteldheid die minder is geworden, zodat ze toch gebaat zijn bij een seniorenwoning. Maar ze staan vaak niet of kort ingeschreven bij Woonstede en kunnen daardoor niet direct doorstromen naar een andere woning. Daarom gaan we nu samen een experiment aan, waarbij we een uitzondering gaan maken. Zodat woonconsulenten senioren toch kunnen laten verhuizen naar een seniorenwoning, als dat nodig is."

De regelgeving blijkt niet toegesneden om maatwerk toe te passen. Daarom is het gewenst om deze personen versneld aan een beter passende seniorenwoning door te geleiden. Woonstede en Cosbo hebben de kwestie bij de gemeente aangekaart en gevraagd om hiervoor een oplossing te zoeken. Voorgesteld wordt dit met behulp van de experimenteerbepaling artikel 17 van de Huisvestingsverordening 2016 te regelen. ,,We kijken hoe dat gaat, waarna we het ook kunnen laten landen in een bredere urgentieregeling met andere doelgroepen."

Serniorenadviseur Kees Koolschijn wil mensen bewust maken van hun eigen woonsituatie, of die nog passend is. ,,Dan zien we soms hele schrijnende situaties en dan kan verhuizen een goede optie zijn, of dat er in de woning zelf enkele 'hobbels' uit de weg worden geruimd."

Zijn collega Yvonne Spies schiet een voorbeeld te binnen van een vrouw die slecht ter been is. ,,Deze dame trok zich aan een rail omhoog op een oude trap, want de leuning was weg. Die werd niet meer gemaakt. Ze moest wel met haar mandje met was naar de zolder." Koolschijn wijst erop dat de vrouw in kwestie bij een val nog verder van huis zou zijn. En dat de medische kosten dan hoog zouden zijn. ,,Ze was nog niet ingeschreven, maar het was tijd voor haar om te verhuizen. Dan moet je ze toch een kans kunnen bieden. Want het is toch niet wenselijk dat iemand zich zo door het huis sleept."

De ketenpartners willen hierbij samenwerken. ,,Het bevordert ook doorstroming. Gemiddeld komen er ongeveer zeventig seniorenwoningen per jaar vrij. Daar kunnen we mee aan de slag gaan", aldus Marjan Teer, directeur van Woonstede. Wethouder Gerrie Ligtelijn benadrukt dat in het voortraject ouderen worden bij de wmo gestimuleerd worden om zich in te laten schrijven bij de woningcorporatie. ,,Een grote groep senioren hebben zich ook vergist in wat ze financieel overhouden als ze een eigen woning hebben, naast hun wao en pensioen. Dan is het slim als ze zich op tijd inschrijven bij Woonstede."