• Ardjan Drost in een van de ruimtes van Eleos.

    Freek Wolff

Eleos opent behandeling jeugd in deeltijd

EDE Kees van der Staaij (fractievoorzitter van de SGP) opent woensdag 6 juni officieel de deeltijdbehandeling jeugd van de organisatie Eleos aan de Pascalstraat 9 in Ede. Een combinatie van therapie en onderwijs op één locatie voor jongeren met psychische problemen.

Freek Wolff

Eleos is een christelijke organisatie in de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren en volwassenen, met meerdere locaties in het hele land. In januari 2018 zijn Eleos en De Hoop in samenwerking met het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (RefSVO) in Ede begonnen met deeltijdbehandeling.

,,Het gaat om jongeren van twaalf tot en met achttien jaar die vanwege psychische problemen op school niet mee komen en korte of lange tijd thuis zitten", legt Ardjan Drost (29) uit. Hij is pedagoog en groepsleider in Ede.

KLEINE SETTING Drost merkt dat het belangrijk is dat de jongeren de locatie als veilig ervaren. ,,In de ochtend vindt de behandeling plaats en 's middags is er tijd voor onderwijs. De kleine setting, met maximaal tien jongeren, betekent dat jongeren veel individuele aandacht krijgen. Je leert ze goed kennen, zodat ze stappen kunnen maken. Je ontdekt wat ze nodig hebben om terug te keren in het reguliere onderwijs." Sinds kort is er ook een groep van vier jongeren in de deelbehandeling voor vmbo.

De vraag kwam in eerste instantie van scholen. Zij zien dat sommige jongeren langere tijd niet op school verschijnen en hebben belang bij een combinatie van onderwijs en behandeling. De deeltijdbehandeling biedt jongeren een gestructureerd programma, waarbij ze schoolwerk doen van de school van herkomst. Bovendien ontvangen ze een intensieve behandeling, waarbij combinaties van specialisten (zoals een muziektherapeut) met jongeren in de weer zijn.

AANPAKKEN ,,Alle leerlingen zijn welkom, dus niet alleen van christelijke scholen. Het gaat om jongeren met internaliserende problematiek, zoals autisme, depressies en angststoornissen. We merken dat we door intensief hulp te bieden de problematiek goed aan kunnen pakken."

Drost vindt het belangrijk dat de problematiek op scholen eerder als thema wordt onderkend, zodat jongeren er sneller mee naar buiten komen. Medewerkers van Eleos werken vanuit het christelijk geloof. ,,We willen er voor de jongeren zijn en een stuk veiligheid bieden. Jeugd van christelijke huize kan uiteraard ook terecht met geloofsvragen of maatschappelijk problematiek in combinatie met het geloof. Dat is bij ons als gespreksonderwerp eerder te koppelen."

Tijdens de opening door Van der Staaij wordt de nieuwe naam van de deeltijdbehandeling gepresenteerd. Deze is door de jongeren zelf verzonnen. Ook een forum met hulpverleners en onderwijspersoneel staat op het programma.

Eleos heeft aan de Pascalstraat al vele jaren een behandelingslocatie met specialisten als psychologen en psychiaters. In Ede zijn van deze organisatie ook twee woonvormen: Juventum (voor jongeren met autisme) en Siloam en De Brug (beide voor volwassenen).