• Lex van Lieshout

'Eerst vliegroutes herindelen, dan pas Lelystad Airport openen'

EDE De gemeenteraad stemde, op de fractie Alexander Vos de Wael na, in met een motie van Herko van Beek (ChristenUnie) waarin bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer kenbaar wordt gemaakt dat de gemeente Ede eerst een herindeling van het luchtruim wil, voordat vluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk worden gemaakt.

Jan de Boer

Eind oktober nam de gemeenteraad een motie aan waarin aan het college van burgemeester en wethouders de uitgangspunten werden meegegeven rond het proces voor het bepalen van de aansluitroutes van en naar het nieuwe vliegveld in de provincie Flevoland. Volgens Van Beek is de jongste motie een steuntje in de rug voor het college in haar streven dat het toekomstig vliegverkeer van en naar Lelystad Airport geen geluidsoverlast voor Ede zal betekenen. Stephan Nijenhuis (D66) zei dat de tekst van de motie van de ChristenUnie overeenkwam met de tekst die de D66 Ede kortgeleden indiende bij het congres van de democraten. „Wat is de toegevoegde waarde van een derde motie?"

VIJF VOOR TWAALF „Het is vijf voor twaalf", antwoordde Herko van Beek. De kans bestaat nog altijd dat de meerderheid van de Tweede Kamer geen maatregelen neemt om de overlast van vliegtuigen te beperken. „We hebben nu te maken met een nieuw kabinet, een nieuwe politiek realiteit, een nieuwe minister er is een ander politiek klimaat." Veel Edenaren willen dat de aansluiting van de vliegtuigen op het hogere luchtruim voorafgaande aan de opening van Lelystad Airport heroverwogen wordt en dat dit niet wordt uitgesteld tot 2023 of later als het gehele luchtruim opnieuw wordt ingericht.

Sinds de vorige motie is het college volgens wethouder Leon Meijer op pad gestuurd om te kijken wat er gedaan kan worden om de plannen voor de lage vliegroutes te veranderen. „We zien dat de minister zegt dat er meer geluisterd moet worden naar de bewoners. Als de raad een signaal geeft kan mij dat helpen bij een gesprek met de minister."

RESPECT „De VVD Ede ziet de motie als een mooi vervolg op de eerdere motie die bijna raadsbreed is aangenomen," aldus Hester Veltman. „We willen laten zien dat we alles doen voor onze inwoners om de overlast te verhinderen." Natasja Peters (BurgerBelangen) zei veel respect te hebben voor de bewonersdelegatie 'Een Ander Geluid'. „Het verzet in Ede is duidelijk, de bal ligt echter bij de Tweede Kamer. We doen een oproep aan de lokale partijen om bij hun Tweede Kamerfracties de keuze de juiste kant op te laten gaan."

HERINDELEN D66 Ede wil volgens Stephan Nijenhuis alle middelen aangrijpen om in verzet te komen tegen laagvliegende vliegtuigen boven Ede. „Eerst de vliegroutes herindelen, dan pas Lelystad Airport openen." Volgens Alexander Vos de Wael (fractie Alexander Vos de Wael) moet Ede het rapport van 'Een Ander Geluid' veel meer en veel harder omarmen. „Het is een prima burgerinitiatief. Iets alleen maar kenbaar maken is dik onvoldoende om als Ede indruk te maken bij de minister."