• Het project in Mondeh is inmiddels van start gegaan. ESCL werkt samen met lokale leiders.

    Stichting Education Support Children Liberia

Edese stichting zet zich in voor hulp in Liberia

EDE Christiana Lewis kwam als vluchtelinge in Nederland. In 2012 overleed haar moeder in Liberia en liet haar een perceel grond na van duizend vierkante meter in het dorpje Mondeh Town. In 2018 ontstond bij haar het verlangen om het perceel ten dienste te stellen aan de plaatselijke bevolking. Met de Edese Stichting Education Support Children Liberia (ESCL) zoekt Lewis nu sponsors om voor de bevolking een school en een waterpomp te bouwen.

Jan de Boer

Mondeh Town ligt op ongeveer vijftig kilometer afstand ten noordoosten van de hoofdstad Monrovia en op 30 km afstand van de Atlantische Oceaan. Het district Margibi County telt verschillende kleine dorpjes in agrarisch gebied zonder basisschool. Liberia behoort tot de vijf armste landen ter wereld met een bevolking van 4,4 miljoen inwoners. Het heeft vanaf 1980 een burgeroorlog en wanbestuur van 25 jaar achter de rug, waarbij 250.000 Liberianen werden gedood en een kwart van de bevolking in vluchtelingenkampen in buurlanden terecht kwam. De economie werd volledig ontwricht. Vervolgens sloeg de Ebola-epidemie toe in 2014-2015 met meer dan 4800 slachtoffers. Slechts vijftien procent van de bevolking heeft officieel werk.

ONDERWIJS Basisonderwijs in Liberia is verplicht maar het aantal scholen is lang niet toereikend, weet ESCL-secretaris Gerard van Winsum. ,,Zij bereiken slechts 27 procent van de kinderen. Barrières om aan een opleiding te beginnen of niet te voltooien zijn armoede, ouders die geen of een lage opleiding hebben genoten en een hoog percentage één-ouder gezinnen. Voor meisjes is het door huwelijk op zeer jonge leeftijd, kindhuwelijken, zwangerschap en financiële druk van de ouders om inkomen te verwerven, extra moeilijk om de basisschool te voltooien."

WAARDEN ESCL is een christelijke stichting die als doel heeft het analfabetisme in vijf dorpen te bestrijden door het bouwen van een basisschool en een waterpomp. ,,De schoolkinderen zullen naast het verwerven van kennis ook onderwezen worden in de christelijke waarden zoals die in de Bijbel tot uitdrukking worden gebracht."

Voor het project werkt ESCL samen met zes leiders uit de omliggende dorpen. ,,ESCL zal zorg dragen voor het realiseren van een stenen schoolgebouw met zes lokalen, een kantoor met een bureau en drie stoelen, de inventaris van 210 tafels en stoelen, een keuken, twee toiletten en een waterpomp. Hiermee zal de tijdsduur van het project voor de stichting eindig zijn."

Het project is al gestart, door een lange regenperiode in de maanden juli tot en met november kan de bouw in die periode niet plaatsvinden. ,,Om te voorkomen dat de bouw met een jaar wordt uitgesteld hebben we een lening afgesloten. We hebben er, gezien de ontwikkelingen, vertrouwen in dat het geld er komt. In totaal hebben we bijna 50.000 euro nodig. Giften zijn welkom op NL73 INGB 0006 5756 94 van ESCL."