• Vis en Chips

Edenaren willen gezelliger en groener Markplein

EDE Edenaren willen dat het Marktplein gezellige, levendiger en groener moet worden. Dat blijkt uit een ideeënuitvraag van Stichting DOE onder ruim

vierhonderd inwoners van Ede. Uit de hoeveelheid foto's, tekeningen en ingebrachte plaatjes blijkt wel dat Edenaren vinden dat het grote plein er

mooier uit kan zien.

Wethouder Johan Weijland: ,,In de toekomst moet het marktplein er dus vooral groener en gezelliger uitzien. Dat is wel de rode draad uit alle suggesties die gedaan zijn. Maar ook meer identiteit en eigenheid, meer spelen en ontspanning en multifunctionele overkappingen zijn rode draden in de verschillende ideeën."

Stichting DOE is een gezelschap van Edese (landschaps)architecten, kunstenaars en stedenbouwkundigen. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies

over de ruimtelijke kwaliteit van onze stad en zijn omgeving.Van het marktplein in Ede vinden ze dat deze plek een beter aanzien verdient. Zo kwamen ze in contact met de gemeente.

Duco van Overschot van DOE: ,,Er moet weer connectie komen tussen het centrum en de markt. Wij houden ons bezig met wat wij leuk vinden, namelijk de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Maar het feit dat mensen in de toekomst weer van de markt genieten is een kwaliteit op zich."

Bij de ideeënuitvraag was er nog geen plan en was er ook nog geen budget. Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten dit proces verder op te pakken. Er wordt aan vijf bureaus gevraagd om een plan voor de Markt uit te werken. Bewoners van Ede kunnen vervolgens kiezen welke twee ontwerpen verder uitgewerkt moeten worden tot een uitvoeringsplan. Wanneer deze plannen klaar zijn legt de gemeente ze opnieuw voor aan de inwoners. Uit deze twee plannen wordt het beste plan gekozen. De uitwerking van de plannen is voorzien in het najaar van 2016. Uitvoering van de werkzaamheden zou in 2017 kunnen starten.