• Wimco in 't Veld

Edenaren krijgen vierde container

EDE Inwoners van grondgebonden woningen in Ede moeten op zoek naar een plekje in hun tuin. Zij krijgen er binnenkort een vierde container bij. Naast een container voor GFT, voor papier en één voor restafval komt er één voor plastic verpakkingen en dergelijke. De VVD en Burgerbelangen kunnen zich niet vinden in het nieuwe afvalsysteem en stemden tegen.

Scheiden van afval is volgens de gemeente Ede lonend. ,,Niet langer meer zomaar verbranden, maar scheiden aan de bron, apart ophalen en vervolgens zo veel mogelijk recyclen is de nieuwe, duurzame norm als het gaat om afvalverwerking". Om over een aantal jaren uit te komen op 75% hergebruik, voert Ede - gefaseerd - een nieuw afvalsysteem in, waarbij het voor inwoners scheelt in de portemonnee om vooraf te scheiden en niet te veel restafval aan te bieden. Er komt nog een onderzoek naar een aanpassing van de tarieven voor inwoners die - noodgedwongen - meer en vaker restafval aanbieden in de vorm van (incontinentie) luiers, omdat zij in het nieuwe systeem duurder uit zijn.