• Pauw Media

'Ede wist al voor zomer van sloopplan Muur van Mussert'

LUNTEREN Aan de voorwaarde dat er een asbestonderzoek moet komen bij `De Muur van Mussert', zoals de Omgevingsdienst De Vallei (ODDV) die gesteld heeft, is voldaan. De ODDV had hierom gevraagd nadat eigenaar Roderick Zoons van Recreatiecentrum De Goudsberg een sloopmelding bij de gemeente Ede had gedaan om zijn voornemen kenbaar te maken `De Muur' met de grond gelijk te maken.

Wim Mulder

Uit het onderzoek blijkt dat het in de jaren dertig van de vorige eeuw verrezen NSB-bouwwerk op de Goudsberg in Lunteren geen asbest bevat. Er zijn alleen twee kacheltjes en een radiator aangetroffen met daarin wat asbest. Die worden zo snel mogelijk weggehaald of zijn al verwijderd. Desgevraagd laat adviseur Ronald Busser van eigenaar Zoons weten dat de resultaten van het onderzoek zo snel mogelijk worden doorgegeven. Daarmee geeft hij aan dat er daadwerkelijk haast gemaakt wordt met de plannen om `De Muur' te slopen.

[PLANNEN Dat Zoons wil slopen, kan trouwens geen verrassing voor de gemeente Ede zijn, want al voor de zomer zijn schetsplannen getoond voor een modernisering van het recreatiecentrum, waarin geen plek meer is voor `De Muur'. De plannen zijn gemaakt, nadat Zoons te horen had gekregen dat hij maatregelen moet nemen om De Goudsberg in de toekomst als vitaal vakantiepark door het leven te kunnen laten gaan, zoals dat is aangegeven in het project `Vitale vakantieparken' van de provincie Gelderland.

'

STA-IN-DE-WEG Adviseur Busser liet al eerder in deze krant weten dat de ruim tachtig jaar oude `Muur' feitelijk een sta-in-de-weg is. Als die gesloopt is, biedt dat extra ruimte voor circa vijftien nieuwe chaletwoningen, die kunnen bijdragen aan een gezonde exploitatie van het Lunterse recreatiepark.

Busser herhaalde nog eens dat wat Zoons betreft ´De Muur´ niet per se weg hoeft. Hij is bereid mee te denken over een mogelijke verkoop van het terrein, zodat het daarna aan de openbare ruimte kan worden toegevoegd. Maar als er niets aan de huidige situatie verandert, belemmert hem dat als ondernemer bij zijn plannen voor modernisering van het recreatiepark.

STUDENTEN De bereidheid van Zoons blijkt ook uit zijn medewerking aan een onderzoek door een groep (internationale) studenten van de Technische Universiteit Delft. Deze studenten bogen zich over de vraag welke toekomstmogelijkheden er zijn voor 'De Muur` en het omliggende terrein. Het TU-onderzoek is overigens geïnitieerd door de Stichting Erfgoed Ede (SEE).

ONTWIKKELINGEN Na de publicatie in deze krant zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Zo is Jan Kijlstra van de SEE door verschillende media benaderd, die aandacht aan de kwestie willen besteden. Eén daarvan is het actualiteitenprogramma Eén Vandaag. Ook is Kijlstra benaderd door raadslid Stephan Nijenhuis van D66. Hij gaat in de Edese gemeenteraad steun zoeken om `De Muur' de status van gemeentelijk monument te geven.

Kijlstra: ,,Door aanwijzing als gemeentemonument ontstaat voorbescherming en is voor sloop een vergunning nodig. Als het Edese college echt van mening is dat `De Muur' als rijksmonument behouden moet blijven, dan biedt zo'n aanwijzing een oplossing. Voor die aanwijzing is de gemeenteraad trouwens niet eens nodig, Als het een gemeentelijk monument wordt, kan er rustig gewacht worden op de uitkomsten van de verkenning, die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel uitvoert naar de aanwijzing van `De Muur' als rijksmonument. Komt die aanwijzing er onverhoopt niet, dan kan Ede zo nodig alsnog een sloopvergunning verstrekken.''