• Archief BDUmedia

Ede wil voormalige tuincentrum kopen

EDE De gemeenteraad is een voorstander van een zo groen en zo toegankelijk mogelijk houden van de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3 in Ede. Het amendement van Cora Otten (ChristenUnie) tijdens de begrotingsraad om de locatie door de gemeente Ede tegen een koopsom van maximaal 650.000 euro aan te kopen werd ondersteund door GroenLinks/Progressief Ede, de VVD, GemeenteBelangen, BurgerBelangen, de SGP, fractie Alexander Vos de Wael en de ChristenUnie.

Wethouder Willemien Vreugdenhil was blij en vond het fijn om te horen dat de gemeenteraad financiële middelen wil reserveren om de aankoop waar te maken. Het bedrag wat de huidige eigenaar Murry Grey wil hebben voor het voormalige tuincentrum is overigens een stuk hoger dan wat Ede bereid is om te betalen. Aan de hand wat Murry Grey vraagt lijkt het volgens Vreugdenhil onmogelijk tot een vergelijk te komen over de koopprijs.

In de notariële akte van eigendomsoverdracht is uitdrukkelijk opgenomen dat het Murry Grey de gronden en opstallen waarop het erfpachtrecht betrekking heeft zou gebruiken als tuincentrum, een en ander overeenkomstig het bestemmingsplan en bijbehorende vergunningen. Murry Grey heeft zich later tot de gemeente heeft gewend om de mogelijkheden na te gaan voor een alternatieve ontwikkeling van het perceel met name gericht op de bouw van vier tot zes boerenerfwoningen.

Overigens heeft de gemeenteraad in de oordeelsvormende vergadering op 14 september 2017 het standpunt ingenomen dat het geen aanbeveling verdient om op het perceel Kalverkampweg 3 boerenerfwoningen te bouwen. De raad gaat daarom aan een daarop gerichte bestemmingsplanwijziging voor het perceel Kalverkampweg 3 ook onder geen beding meewerken. ,,Uiteraard betekent dit dat Murry Grey de door haar gewenste ontwikkelingsrichting op het perceel Kalverkampweg 3 niet zal kunnen verwezenlijken en gehouden zal zijn de gronden en opstallen als tuincentrum te gebruiken en te beheren," zo staat in het door Cora Otten opgestelde amendement.