• Hans Huigen

Ede wil grondwet op Muur van Mussert

EDE (ANP) Ede wil artikel 1 van zowel de Nederlandse als de Duitse grondwet aanbrengen op de Muur van Mussert, het restant van het NSB-complex in Lunteren waar partijleider Anton Mussert tussen 1936 en 1940 toespraken hield. De Muur van Mussert is sinds vorig jaar een rijksmonument en moet een educatiecentrum over collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog worden.

Artikel 1 van de Nederlandse grondwet verbiedt discriminatie in welke vorm dan ook. In de Duitse grondwet omschrijft artikel 1 dat ,,de menselijke waardigheid onschendbaar is. Te respecteren en door alle middelen te beschermen.''

Het idee voor het vermelden van de grondwetstekst is afkomstig van oud-parlementariër Bas de Gaay Fortman (GroenLinks). De Gaay Fortman is betrokken bij de viering van het 175-jarig bestaan van de grondwet in 2023. Volgens hem is de muur bij uitstek een plek om naar de grondwet te verwijzen: ,,Een symbool voor alle volken die hun kracht zoeken in democratie en rechtstaat.''

Het is nog niet bekend wanneer het educatiecentrum bij de Muur van Mussert open gaat. De plannenmakers willen voorkomen dat de muur een extreemrechts bedevaartoord wordt.