• Jan de Boer

'Ede wacht het Castricum-syndroom'

EDE Edenaren kunnen zich nu nog niet voorstellen wat hen te wachten staat als vliegtuigen door de vliegroutes naar Lelystad echt over Ede gaan vliegen. Theo Geudeke vergelijkt dat met het Castricum-syndroom. ,,De inwoners van Castricum konden zich ook niet voorstellen dat zij veel geluidsoverlast zouden krijgen als de vliegtuigen boven hun plaats zouden vliegtuigen. Het lawaai is erg. Dat staat Ede ook te wachten."

Jan de Boer

Ede heeft zienswijzen ingediend om te voorkomen dat de komst van de vliegroutes naar Lelystad Airport tot veel overlast zal leiden. Theo Geudeke, Ria Klaver en Tony Colijn hebben daar weinig vertrouwen in. In hun ogen kun je daar weinig aan doen. ,,Ik heb in Uithoorn ervaren wat het betekent om onder een geluidsbarrière te leven. Dat was erg, ja. Je kunt elkaar aan tafel niet verstaan als er een vliegtuig over vliegt, als de televisie aanstaat moet je 'm luider zetten wanneer je dat in huis wilt volgen", zegt de in Otterlo wonende Ria Klaver, de partner van Theo Geudeke.

SCHIPHOL VOL Volgens haar gaat dat ook in de gemeente Ede gebeuren. ,,Voor het eerste jaar is dat nog een beetje minder. Maar er is geen enkele zekerheid of het bij 10.000 vluchten blijft. Het gaat zelfs boven 40.000 vluchten uit, want Schiphol is vol en er is geen andere uitwijk voor 100.000 vluchten. Oud-staatssecretaris Sharon Dijksma heeft geprobeerd om 25.000 vluchten te slijten in Twente. Of dat gelukt is, weet ik niet. Maar die 75.000 vluchten moeten ook ergens naartoe."

Theo Geudeke functioneerde vijftien jaar in de inspraakorganen van Schiphol als bewoner en coördinator namens de gemeente Uithoorn. De laatste jaren had hij zitting in de Alderstafel Schiphol, een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart daar. Geudeke vindt het jammer dat er geen bezwaarschrift gemaakt kan worden tegen de vliegroutes voor Lelystad. ,,Kon dat maar. Ik heb ook een keer een tijdje in commissie gezeten die zienswijzen beoordeelde. Daar zaten rijks- en provincieambtenaren in. Ik heb gezien hoe zo'n commissie werkt. Die commissie krijgt een hele stapel met zienswijzen binnen. Je kunt ze niet allemaal lezen, want dan ben je een maand bezig. Eerst wordt er een voorsorteer exercitie gemaakt. Dan wordt gekeken in hoeverre die zienswijzen passen binnen de wet luchtvaart. Gekeken wordt of het voorstel, de kritiek past bij de wettelijke afwegingscriteria."

PROCEDEREN Geluidhinder en veiligheid zijn daarbij de twee belangrijke onderwerpen, weet Geudeke. ,,Voor wat betreft de provincies Overijssel en Gelderland betekent het dat de geluidshinder die geproduceerd wordt van een niveau is die ver binnen de wettelijke criteria valt. Dat is ook de aanleiding dat bijvoorbeeld Ede nooit gekend is in de ontwikkeling van Lelystad. Volgens de wettelijke criteria is het goed. Zienswijzen slaan geen deuk in een pakje boter. Ambtenaren krijgen het over hun bureau heen, ze kunnen niet zeggen of iets fout is. Wat je moet doen? Het beïnvloeden van Tweede Kamerleden is veel effectiever. En de gemeente moet een civiele procedure beginnen."