• Roos Koole

Ede vraagt cliënten en inwoner om mening over zorgtaken

EDE De gemeente Ede wil weten hoe inwoners en cliënten de begeleiding en ondersteuning op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de Participatiewet in Ede ervaren. Onafhankelijk onderzoeksbureau Movisie gaat daar onderzoek naar doen, aldus de gemeente in een persbericht.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor verschillende taken binnen dit zogenoemde sociaal domein. Vanwege veranderingen heeft de gemeente met zorgaanbieders afspraken gemaakt over de manier waarop de ondersteuning en begeleiding eruit moet zien. Ede is benieuwd of inwoners het uitgangspunt 'Iedereen doet mee' in de praktijk ook echt beleven. Een gelijkwaardige positie van inwoners bij de ontwikkeling van het Sociaal Domein is voor het college van burgemeester en wethouders erg belangrijk.

Het onafhankelijke onderzoek van Movisie is bedoeld voor iedereen die professionele hulp en ondersteuning ontvangt via de gemeente of een organisatie. Wethouder Ligtelijn-Bruins: ,,We nodigen iedereen uit om hun ervaringen met ons te delen. Dit kan zijn omdat men hulp krijgt bij het huishouden, gebruik maakt van de dagbesteding, ondersteuning krijgt bij het zoeken van werk of bij vragen over opvoeding en gezinsproblemen. De doelgroep voor dit onderzoek is het hele sociale domein (Wmo, Jeugd, Participatie). Niet alleen cliënten, maar ook de partners, familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en hun ervaringen met de gemeente te delen."

Vanaf 2 september verstuurt de gemeente een vragenlijst waarin zij inwoners vraagt om hun mening over de professionele hulp en ondersteuning te delen. De vragenlijst bestaat uit 9 vragen. Aan inwoners wordt bijvoorbeeld gevraagd of het duidelijk was waar ze moesten zijn toen om hulp werd gezocht maar ook wat ze graag willen veranderen in de hulp en ondersteuning.

De gemeente wil graag zoveel mogelijk meningen horen. Daarom is het voor alle Edenaren mogelijk om vanaf 2 september tot 2 oktober de vragenlijst digitaal in te vullen via: www.Movisie.nl/ceoEde.

Het onderzoek moet aangeven of de geleverde zorg bijvoorbeeld, goed aansluit bij de zorgvraag. Doen we de goede dingen in het sociaal domein en ervaren inwoners ook écht dat zij worden gehoord? Om op deze vragen een goed antwoord te krijgen is aan onderzoeksbureau Movisie gevraagd om een onderzoek uit te voeren Het onderzoek loopt tot het eind van het jaar.

Wethouder Ligtelijn-Bruins: ,,Wij vinden het belangrijk dat inwoners en cliënten bij kunnen dragen aan nieuw beleid in het sociaal domein. De resultaten uit het onderzoek worden aan het eind van het jaar geanonimiseerd door het onderzoeksbureau verwerkt. De gemeente gebruikt de resultaten om haar beleid en de inkoop aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners. Ook worden de resultaten gebruikt door de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE). De Adviesraad Sociaal Domein Ede adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad over het sociaal domein.''