Ede tegen vliegroutes naar Lelystad Airport

EDE Met algemene stemmen vóór wil de gemeenteraad dat Ede in overleg treedt met de provincie Gelderland en met de Gelderse gemeenten die te maken krijgen met de vliegroutes van Lelystad Airport. Vanaf 2019 zullen vliegroutes onder andere over Otterlo, Ede, Wageningen en Rhenen lopen.

De vliegroutes werden afgelopen week door staatssecretaris Sharon Dijksma bekendgemaakt. Bij meerdere Gelderse gemeenten is onrust ontstaan over deze voorgenomen vliegroutes op geringe hoogte, waarbij een aantal gemeenten niet is gekend in het voornemen en er weinig informatie is over de gevolgen hiervan. De plannen voorzien erin dat de vluchten boven Edes grondgebied op een relatief geringe hoogte van 1800 tot 2700 meter worden uitgevoerd. De geluidsoverlast in de Veluwse natuurgebieden en de dorpen en steden kan aanzienlijk zijn en bij zulke omvangrijke vliegbewegingen bijna permanent aanwezig zal zijn. In het beginstadium gaat het al om tientallen vluchten per dag.

SCHADE ,,Permanent vlieglawaai in het grootste natuurgebied van Nederland kan schade aanrichten aan het dierenleven en aan het toerisme, waar veel ondernemers in onze provincie voor hun broodwinning van afhankelijk zijn," staat in de motie van GroenLinks/Progressief Ede, BurgerBelangen en D66. ,,Bij zulke lage vlieghoogtes zal niet alleen sprake zijn van geluidsoverlast, maar verbranding van kerosine is sterk vervuilend en kan zorgen voor neerslag van fijnstof en stikstof. Dit brengt voor de natuur en de volksgezondheid risico's met zich mee."

Over het plan en over eventuele alternatieven, die waarborgen dat in de natuurgebieden en woonkernen geen geluidsoverlast of risico's voor natuur, milieu en volksgezondheid ontstaan, moet Ede met de provincie Gelderland en met de Gelderse gemeenten tot een gezamenlijk standpunt komen.