• Piroschka van de Wouw

Ede opnieuw koploper in terugdringen voortijdig schoolverlaten

EDE Onder de 32 grootste gemeenten in Nederland is de gemeente Ede opnieuw koploper wat betreft het terugdringen van vroegtijdig schoolverlaters. Ede staat voor het vierde achtereenvolgende jaar bovenaan deze lijst van het ministerie van OCW. Over heel Nederland is het aantal voortijdig schoolverlaters tussen 2002 en 2017 gedaald van 71.000 naar bijna 24.000.

Elk jaar maakt OCW in maart de percentages bekend over 'nieuwe voortijdig schoolverlaters op gemeentelijk niveau'. Daarbij kijkt het ministerie naar het voorgaande schooljaar. Met een percentage van 1,38 procent nieuwe schoolverlaters in 2016-2017 scoorde Ede het best van de grote gemeenten. De gemeente Haarlemmermeer staat op de tweede plek met 1,58 procent en nummer 3 is Oss met 1,63 procent.

In absolute aantallen is tussen 2008 en 2017 het aantal voortijdig schoolverlaters in Ede teruggedrongen van 321 naar 139. Wethouder onderwijs Johan Weijland: ,,De cijfers zijn helder. Elke voortijdig schoolverlater is er één teveel, maar wij zijn heel blij dat we met onze aanpak positieve resultaten boeken. Natuurlijk blijft aandacht nodig. We zijn dus aan de slag met de resterende 139 jongeren."

,,Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters doen we samen met andere gemeenten en scholen in de regio", licht Johan Weijland toe. ,,Voorop staat de aanpak van schoolverzuim. Dat is in eerste instantie een taak van scholen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en begeleiding. Dit moet jongeren helpen om hun schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te laten verlopen."

,,Ook is er een Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt (RMC). Dit RMC probeert jongeren terug te bewegen naar school, als ze boven de 18 jaar zijn maar geen diploma hebben. Regionaal werken we met het rijk, gemeenten en scholen samen via het zogenaamde Convenant Aanval op Schooluitval."