• Gemeente Ede

Ede moet gezonder door samenwerking (video)

EDE De gemeente Ede heeft donderdag een samenwerkingsverband getekend met de Stichting Alliantie Voeding, onderdeel van de Wageningen University & Research (WUR) en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zowel de gemeente als de Alliantie Voeding maken zich sterk voor gezonde voeding en het verhogen van de kwaliteit van leven.

,,Deze samenwerking versterkt het thema 'gezonde voeding' in onze samenleving; er kunnen nieuwe projecten opgezet worden", aldus Manon Kummer, woordvoerder van de gemeente.

Het strategische partnerschap is een samenwerking om bij te dragen aan de gezondheid van inwoners van de gemeente Ede. Kummer: ,,De kennis van voeding en bewegen wordt hierdoor 'dichtbij' toegepast. Tegelijkertijd wordt nieuwe kennis ontwikkeld op basis van ervaring in de praktijk. Hiermee bouwt de regio voort op de koploperspositie van Ziekenhuis Gelders Vallei (ZGV) als Voedingsziekenhuis en zo vormt de regio een rolmodel, zowel nationaal als internationaal. De samenwerking is een concreet voorbeeld waarop de gemeente Ede invulling geeft aan haar voedselbeleid. Door kennis en innovatie over voedsel en de toepassing ervan, dragen we bij aan een gezond woon- en leefklimaat voor de inwoners van Ede."

Burgemeester Cees van der Knaap, Tom van Loenhout, voorzitter Alliantie Voeding en cardioloog bij het ZGV en Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en Ziekte aan de WUR en vice-voorzitter Alliantie Voeding tekenden het partnership voor in ieder geval een periode van één jaar, met de intentie voor vijf jaar. De gemeente Ede draagt jaarlijks tienduizend euro bij ter bevordering van voedingsprojecten voor gezondheidswinst en ziektepreventie, zowel in de zorgketen als op wijkniveau door het samenbrengen van activiteiten, expertise en netwerken.

Vanuit het partnership werken gemeente en Alliantie Voeding samen in projecten die vallen onder het drie-sporenbeleid van het plan "Food in de Wijken" van de gemeente Ede. ,,Uitrol behandelprogramma voor kinderen met overgewicht ('Aan Tafel') vanuit het ziekenhuis naar de eerstelijns gezondheidszorg in de Wijk Veldhuizen. Samen met Wageningen Universiteit en Opella werken we aan het verbeteren van zelfmanagement en ondersteuning van gezonde voedingsgewoontes bij mensen met diabetes. Vanuit het ziekenhuis bouwen we de samenwerking uit met de buurtsportcoaches om een gezonde leefstijl te bevorderen", aldus de gemeente Ede.