Ede maakt kans op Kassa's Schijtlijster Trofee

EDE De gemeente Ede maakt kans op de Schijtlijster Trofee van het bekende tv-programma Kassa. Via de Sociale Bank Centraal Gelderland (SBCG) zou een rentepercentage van maar liefst dertien procent gerekend worden voor leningen aan burgers die met financiële problemen kampen. De gemeente durfde - volgens Kassa - zaterdag niet voor de camera te reageren.

,,Wij vinden dit programma niet het geschikte kanaal om het Edese minimabeleid en beleid rond Kredietverstrekking, toe te lichten. In de uitzending werd een beeld geschetst over de gemeente dat wij als ongenuanceerd en onjuist ervaren", reageert wethouder Gerrie Ligtelijn. Voor alle leenregelingen geldt dat de gemeente Ede over het geleende bedrag juist geen rente rekent.

De SBCG verstrekt leningen aan inwoners die bij geen enkele andere bank meer geld kunnen lenen. De inwoner van Ede betaalt gedurende zestig maanden 166 euro per maand op een lening van 7425 euro. Hiervan is 42,50 euro rente. Een inwoner van Apeldoorn betaalt over de zelfde lening slechts 7,25 euro aan rente.

VERBERGEN ,,Wanneer het college een goed verhaal heeft, dan kun je dat vertellen", vindt Alexander Vos de Wael van zijn eenmansfractie. ,,Dan sta je voor je zaak en breng je transparant naar voren waarom Ede voor dit percentage koos. Daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Door niet in te gaan op het verzoek van Kassa laat het college de indruk achter iets te willen verbergen en het niet te kunnen onderbouwen." De presentatrice van Kassa riep op om stemmen uit te brengen op Ede, zodat de gemeente kans maakt op Kassa's Schijtlijster Trofee.

D66 spreekt over woekerrentes, die ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners fors moeten betalen voor een persoonlijke lening. ,,Terwijl we juist willen voorkomen dat mensen in de schuldsanering terecht komen. Gemeenten kunnen tegen 0,3 procent rente per jaar geld lenen. Bij sociale leningen past een sociaal rentetarief. Het heeft een maatschappelijke meerwaarde als overgegaan wordt op een laag rentetarief", aldus Charifa El Kaddouri en Rina Moorman van D66.

PRIVACY Wethouder Ligtelijn laat weten dat Kassa slechts één reactie had gehad van een Edese bewoner. ,,We hebben aangegeven niet mee te willen werken vanwege haar privacy. Wij wilden alleen schriftelijk reageren en niet voor de camera. Onze allerlaatste toelichting is weliswaar op de website van het programma geplaatst, maar hier is inhoudelijk niet aan gerefereerd in de uitzending."

De wethouder verklaart dat Ede verschil maakt tussen sociaal krediet en een persoonlijke lening. Bij de eerste gaat het vaak om een lening voor vervanging van huishoudelijke apparatuur (zoals een wasmachine). Bij die grote Kredietbank zijn 120 gemeenten aangesloten. ,,Het gebruik hiervan neemt af, omdat het merendeel geholpen kan worden met andere regelingen van schuldhulpverlening."

GEEN BANK Ligtelijn: ,,De gemeente Ede is geen bank en ontvangt ook geen rente van klanten die een lening hebben uitstaan bij de Kredietbank. Het enige krediet dat via de Kredietbank loopt en onder begeleiding en garantstelling van de gemeente Ede wordt uitgevoerd, is het saneringskrediet. Voor deze kredieten wordt een rente gevraagd door de Kredietbank van veertien procent, welke in de schuldsanering worden verdisconteerd als onderdeel van de schuld. In 2017 gebeurde dat 23 keer."

De wethouder legt uit dat inwoners die op eigen initiatief naar een kredietbank gaan dit op eigen verantwoordelijkheid doen. ,,De gemeente wordt hierover door de Kredietbank niet geïnformeerd en kan zich dus ook niet garant stellen."