• Freek Wolff

Ede houdt bezuiniging op onderhoud boomspiegels intact

EDE In 2016 is in het kader van mEdemaken besloten boomspiegels, het stukje grond rondom een boom die in verharding staat, zoals een trottoir of parkeerterrein, niet meer te onderhouden. Dat blijft zo.

Het leverde destijds een bezuiniging op van 25.000 euro. Eind 2017 zijn er vanuit de CDA-fractie vragen gesteld over het onderhoud aan de boomspiegels. Toenmalig wethouder Leon Meijer heeft toegezegd te laten kijken naar mogelijkheden om boomspiegels weer te gaan onderhouden. Dit is in de afgelopen maanden onderzocht. Met name de mogelijkheid om verenigingen het tegen een vergoeding te laten doen. Dit omdat dertig verenigingen geen inkomsten meer hebben uit het ophalen van oud papier, omdat de ACV dit nu doet. Een aantal verenigingen gaf aan in principe interesse te hebben in het onderhouden van boomspiegels in een bepaalde plaats of wijk. Ook is gekeken of het SamenWerkBedrijf (SWB) het onderhoud aan de boomspiegels zou kunnen uitvoeren.

Het college van b en w heeft besloten om de bezuiniging intact te laten en het onderhoud van de boomspiegels niet te laten uitvoeren door verenigingen of het SamenWerkBedrijf. Boomspiegels worden op sommige plekken door inwoners onderhouden. Dat wil gemeente Ede stimuleren.