• Toussaint Kluiters

Ede heeft zorgplicht voor verontreiniging vuilstort Wekerom

EDE Niet gerustgesteld door de houding van de gemeente Ede, hebben omwonenden rond de vuilstort Wekerom het adviesbureau Arcadis in de arm genomen om voor eigen kosten nader onderzoek te doen naar de situatie op vuilstort Wekerom. Uit het onderzoek concludeert Arcadis dat de gesignaleerde verontreiniging van dien aard is, dat de gemeente Ede een zorgplicht heeft op grond van de Wet Bodembescherming van toepassing is.

Raadslid Alexader Vos de Wael (Democratische Kiezers Ede) wil weten of het college van b en w college de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van het Arcadis rapport en op basis van welke motivering deelt. De gemeente Ede en de provincie Gelderland hebben zich volgens Vos de Wael jarenlang ingespannen om de bewoners rond de vuilstort Wekerom gerust te stellen. De omwonenden van de vuilstort maken zich al een hele tijd zorgen over hun gezondheid. Ze zijn geschrokken van de onderzoeksresultaten. ,,Vele malen hebben omwonenden aan de bel getrokken dat het regenwater dat uit de vuilstort stroomt, stinkt en gekleurd is. Rapporten van de gemeente over deze kwestie hebben tot nu toe voortdurend het beeld opgeroepen dat het grondwater weliswaar enigszins vervuild is en de deklaag op de stort plaatselijk te dun is, maar dat de gezondheid van de bewoners niet in het geding is. Kortom zich zorgen maken, nee, dat hoeven de omwonenden niet."

Volgens de omwonenden komen er ook door het gewroet van wilde zwijnen steeds nieuwe gaten bij op de vuilstort. Met de wetenschap van nu had de vuilstort in Wekerom er nooit mogen komen, aldus het Edese raadslid. ,,Jarenlang hebben bewoners en bedrijven 'goedkoop' kunnen storten. Het infiltratiewater in de verontreinigde gebieden van de stort zal zonder ingrijpende maatregelen tot in lengte van jaren het kwalitatief hoogwaardig Veluwse grondwater vervuilen, met ernstige schadelijke effecten voor de gezondheid van mens en natuur."

Om dit te voorkomen kan Ede voor de aanpak kiezen om het infiltratiewater continu en gecontroleerd af te voeren. Hieraan zijn aanzienlijke structurele kosten verbonden, onderkent Vos de Wael. ,,Om die reden geven wij het college een alternatieve aanpak in overweging, namelijk om de vuilstort af te graven en het vuil te laten verbranden. Dit is een reële optie omdat de stort veel brandbaar materiaal bevat en de grote  verbrandingsovens momenteel overcapaciteit hebben, doordat vanwege huisvuilscheiding minder restafval is te verwerken."

,,De kosten voor het verbranden zijn weliswaar niet onaanzienlijk maar wel eenmalig," vervolgt het raadslid. ,,Bovendien kan de gemeente deze oormerken als uitgestelde kosten en ten laste brengen van het verwerken van huisvuil. Deze aanpak is mede gezien de gezondheid risico's die in het geding zijn, niet alleen kosteneffectief maar tevens volstrekt geloofwaardig aan de bewoners en bedrijven in Ede uit te leggen. Wij hebben dit probleem immers met zijn allen veroorzaakt en moeten dit dan ook gezamenlijk willen oplossen en de lasten ervoor dragen."