• Heliflight

Ede heeft extra financiële domper op jeugdzorg

EDE De gemeente Ede heeft op de onderdelen Wmo en jeugdzorg een extra tekort van twee miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders zoekt naar mogelijkheden om de domper, zoals wethouder Lex Hoefsloot het noemde, weg te werken.

Jan de Boer

Bij het opstellen van het bestuursakkoord tussen de vijf collegepartijen werd er geen rekening gehouden met het financiële gat. Anders zou het akkoord er heel anders hebben uitgezien. In het meerjarenbeleidsvisie gaf het college al aan dat de financiële situatie in het sociaal domein resulteert in een nadeel van acht tot negen miljoen door met name open-einderegelingen voor maatwerkvoorzieningen jeugd en Wmo. Ook het tekort rondom de bijstand maakt onderdeel uit van het financiële knelpunt sociaal domein. Ontwikkelingen als gevolg van vergrijzing, autonomie van de invoering van ontwikkelingen jeugd en een aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft het college nog niet verwerkt.

Het totale knelpunt in het sociaal domein is opgelopen tot 9 à 11 miljoen. Iets wat volgens het college financieel niet houdbaar is. ,,Het financieel tekort op het sociaal domein past in het regionale en ook landelijk beeld. Vrijwel alle gemeenten hebben grote tekorten. De jeugdzorg is daarin de grootste oorzaak, maar ook op de uitvoering van de Wmo en de Participatiewet bestaan tekorten."

De kosten voor jeugdhulp nemen ook in 2018 verder toe. Op vrijwel alle vormen van jeugdzorg is een stijging te zien. Door het te verwachten tekort staat Ede op financieel vlak voor een grote taak, aldus het college. ,,De tekorten zijn sinds de tweede helft van 2018 dusdanig groot dat er een zorgelijk beeld ontstaat. Er moet bijgestuurd worden. Dat gaat niet met één druk op de knop."

De tekorten binnen het sociaal domein zijn dermate groot dat ombuigingsmogelijkheden binnen de bestaande beleidskaders te beperkt zijn om de tekorten grotendeels of volledig weg te werken in de komende jaren. ,,Er zullen ook oplossingen gezocht worden buiten de beleidskaders."