Ede in gesprek met inwoners Otterlo over locaties sportvelden

OTTERLO De gemeente Ede gaat donderdag 18 februari vanaf 19.30 uur in dorpshuis De Aanloop in gesprek met de inwoners van Otterlo over de toekomst van de locaties waar nu nog SV Otterlo haar voetbalvelden heeft.

Met ingang van het van het seizoen 2016-2017 verhuist SV Otterlo naar de nieuwe locatie Kastanjebos. De werkzaamheden om hier nieuwe voetbalvelden, kleedkamers en een clubhuis te realiseren zijn in volle gang. De achterblijvende sportvelden aan de Weversteeg en Onderlangs zijn in de structuurvisie Otterlo aangewezen als zoeklocatie voor woningbouw.

De gemeente Ede vindt het heel belangrijk de wensen van het dorp te betrekken bij de herontwikkeling van de voetbalvelden. Ook na de bijeenkomst van 18 februari zal de gemeente in gesprek blijven met het dorp.

In Otterlo loopt momenteel ook nog een onderzoek naar de vernieuwing van het dorpshuis en de sportzaal. Mogelijk kan de locatie Weversteeg daar een rol in vervullen.

Wethouder Willemien Vreugdenhil is blij met de start van de ontwikkeling van de locaties Weversteeg en Onderlangs in Otterlo. ,,Het zijn mooie locaties die goede kansen bieden om in te spelen op de wensen/behoeften van de verschillende doelgroepen." het bestemmingsplan kan naar verwachting in 2017 worden vastgesteld.