• Remko de Waal

Ede gaat visie recreatie en toerisme opstellen

EDE De gemeente Ede houdt 26 juni om 19.00 uur een bijeenkomst voor iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van recreatie en toerisme in de gemeente. Recreatieondernemers en andere belanghebbenden kunnen daar meepraten over de wijze waarop Ede een duurzaam gezond vrijetijdsklimaat kunnen realiseren.

,,De vrijetijdseconomie is van groot belang voor de gemeente Ede'', aldus wethouder Willemien Vreugdenhil in een persbericht van de gemeente. ,,Met ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen en 9 miljoen dagbezoekers per jaar is de gemeente een toeristische trekker van formaat. Recreatie en toerisme vormen dan ook een belangrijke pijler onder de lokale economie. De gemeente gaat een visie opstellen die kan dienen als een gezamenlijke stip op de horizon voor alle betrokkenen.''

ENTHOUSIASME ,,Ik kom in mijn werk veel enthousiaste recreatieondernemers tegen. Deze mensen leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en aan de promotie van onze mooie gemeente. Met deze visie gaan we onderzoeken wat er nodig is om hen ook op de lange termijn perspectief te bieden.''

De gemeente wil de visie graag samen met de sector opstellen. De gemeente wordt daarin ondersteund door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Ondernemers en andere belanghebbenden kunnen op verschillende momenten hun inbreng leveren. In mei en juni worden verkennende gesprekken gevoerd met spelers uit diverse geledingen van de sector. In juni en september worden twee zogenaamde stakeholdersbijeenkomsten gehouden waar betrokkenen en belanghebbenden kunnen meedenken over de versterking van recreatie en toerisme in de gemeente Ede. Daarnaast is er een klankbordgroep met een brede vertegenwoordiging van interne en externe belanghebbenden die het proces begeleidt. De visie wordt naar verwachting in het najaar ter bespreking en besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

GEZOND EN DUURZAAM Op 26 juni wordt de eerste stakeholdersbijeenkomst gehouden. De bijeenkomst wordt om 19.00 uur geopend door wethouder Vreugdenhil en eindigt om 21.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt heeft bij een duurzaam gezond vrijetijdsklimaat in de gemeente Ede. De deelnemers worden uitgenodigd om mee te praten over de visie aan de hand van een aantal concrete vragen en dilemma's.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Cindy Gelderman, Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd: gelderman@ruimteenvrijetijd.nl. ,,Wilt u bij de aanmelding vermelden namens welk bedrijf of welke organisatie u aanwezig bent? Vertegenwoordigt u niet een organisatie of bedrijf, kunt u dan aangeven wat uw betrokkenheid bij recreatie en toerisme in Ede is? Informatie over de locatie van de bijeenkomst krijgt u na aanmelding.''