• Archief BDUMedia

Ede gaat kunstwerken afstoten

EDE Om te komen tot een meer consistente kunstcollectie is het afstoten van kunstwerken volgens het college van burgemeester en wethouders van Ede noodzakelijk. ,,Bij het ontzamelen kiezen we voor een transparante werkwijze, waarin gemotiveerd aangegeven wordt welke kunstwerken we behouden dan wel afstoten."

Vanaf kort na de Tweede Wereldoorlog begon de gemeente Ede met kunstaankopen. In de loop van de decennia is door aankoop, schenking en middels de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) een omvangrijke collectie ontstaan. In 1995 is voor het eerst een inventarisatie gemaakt van de collectie.

In 2005 werd de kunstcollectie volgens het college onderzocht. ,,Daaruit bleek dat de gemeentelijke collectie weinig consistent is." In de jaren erna is de collectie gegroeid. Er is wel nagedacht over een wijze om tot een meer consistente collectie te komen omwille van studie, educatie en genoegen. De collectie die het college voor ogen staat, kenmerkt zich door kunstwerken met een relatie tot Ede, kunstwerken met een hoge artistieke kwaliteit en kleurrijk grafisch materiaal, vooral bedoeld voor het opluisteren van de huidige werkomgeving.

Het zogenoemde ontzamelplan van de kunstcollectie wil Ede laten uitvoeren volgens de in de museale wereld geldende ethische normen, zoals die zijn vastgelegd in de Leidraad Afstoten Museale Objecten (LAMO). ,,Waar het specifiek om BKRwerken gaat baseren wij de ontzamelingsprocedure tevens op de VNG-handreiking voor het afstoten van BKRwerk door gemeenten."