• Nils van Houts

'Dubbel verwarming betalen bij nieuwbouw'

EDE De ChristenUnie (CU) in Ede wijst de gemeente erop dat toekomstige eigenaren van nieuwe woningen 'dubbel' gaan betalen voor verwarming van het huis.

Freek Wolff

Op 1 juli 2018 is de verplichte aansluiting op het gasnet vervallen. Dat betekent dat nieuwe woningen in principe niet meer aangesloten worden op het gasnet. Als bij een nieuwe woning de grond van de gemeente Ede werd gekocht, dan leverde de gemeente deze bouwgrond 'bouwrijp' op. Dat wil zeggen dat alle nutsvoorzieningen door de gemeente werden aangelegd, zodat de bouw direct kon beginnen. In de prijs voor de bouwrijpe grond zit dus ook de kosten voor de aanleg van dat gasnet verwerkt.

Nu worden deze kosten niet meer gemaakt, terwijl de grondprijs gelijk blijft. ,,Sterker nog, in plaats van bouwrijpe grond met een gasaansluiting, moet er een alternatieve, duurzame, verwarming worden geregeld", zegt CU-raadslid Bran van der Beek. ,,Bijvoorbeeld met een warmtepomp of een zonneboiler. Deze technieken zijn nu nog stukken duurder dan de conventionele cv-ketel met gasaansluiting.Het lijkt er zo op dat consumenten dubbel betalen voor een duurzame
verwarming"

De ChristenUnie wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten hoe zij omgaat met de vrijkomende gelden voor de gasaansluiting. Een van de grootste afnemers van bouwrijpe grond is de woningcorporatie. ,,De CU vraagt speciaal aandacht voor de sociale woningbouw. We willen graag dat de corporatie de woningen verduurzaamt. Hopelijk kunnen we ze van een dubbele kostenpost afhelpen, zodat er meer ruimte komt om te investeren in duurzame nieuwbouw." De CU wil weten hoe het gemeentebestuur kijkt naar de geraamde kosten bij het bouwrijp maken en of zij ook vindt dat kopers 'dubbel' betalen voor duurzame warmte. Bovendien wil de fractie weten of het college ook vindt dat bespaarde  kosten, door niet-aanleggen van het gasnet, aangewend kunnen worden voor sociale nieuwbouw of verduurzaming van die huizen.

,,Is het college bereid om met de woningcorporatie te bekijken of de vrijkomende gelden hiervoor in een fonds kunnen worden gestort?", vraagt Van der Beek zich af.