• heliflight.nl

Drie locaties voor windmolens in beeld

EDE Wethouder Lex Hoefsloot komt in de maand september met expertise, dan wel met plannen of een planning op het gebied van wind- en zonne-energie. In de Edese gemeenteraad is er onvrede waarom er voorlopig niets gebeurt en waarom het allemaal zo lang duurt.

Jan de Boer

Voor veel raadsleden is het tempo van verduurzamen in Ede een punt van zorg. In het bestuursakkoord is opgenomen dat er driemaal zo veel zonne-energie op daken moet komen en vijftig hectare zonnevelden en vier windmolens. Op dit moment zijn er drie locaties bekend waar in Ede windmolens kunnen worden gebouwd. ,,Geen van drieën zijn makkelijke locaties, meer locaties zijn op dit moment niet in beeld."

Het gemiddelde doorloopschema voor het opleveren van een windmolen is volgens wethouder Lex Hoefsloot zeven jaar. In maart 2018 heeft de Edese raad besloten om voor 2022 er vier windmolens bij te hebben: twee gebouwd en draaiende en twee in voorbereiding. ,,Dat is hetgeen waar het college op afgerekend wordt bij de volgende verkiezingen", aldus Hoefsloot, volgens wie Ede nu op schema ligt.

PROJECTEN De projecten waarover momenteel wordt gesproken zijn volgens Hoefsloot de 'gemakkelijke' projecten. Ede zal nog met concrete plannen komen. ,,U kunt uw borst nog nat maken." Na september zal er in Ede een kernteam wind- en zonne-energie worden gevormd. Dan verwacht Hoefsloot beter in te kunnen gaan op data wanneer er iets op het gebied van wind of zonne-energie gerealiseerd gaat worden.

In het klimaatakkoord staat dat de opgave voor het opwekken van duurzame energie nog veel groter wordt. ,,Richting het jaar 2025 moeten we in Ede ongeveer twintig windturbines vergund hebben," aldus Hoefsloot. Volgens Stefan Nijenhuis (D66) ligt Ede sowieso niet op koers. ,,Wat gaat Ede doen om wel op koers te komen?" In het kader van de regionale energiestrategie komt Ede volgens Hoefsloot met voorstellen, die ook de rolneming van de gemeente raakt. ,,Enkel faciliteren, wat de houding van de gemeente nu is, zal niet genoeg zijn. Wel genoeg voor de drie locaties voor windmolens."