• Robin Hazeleger

Dorpshuisfunctie van de Spil in Harskamp stopt

HARSKAMP Het dorpshuis in Harskamp sluit haar deuren. In een brief aan het Edese college van burgemeester en wethouders geeft het (interim) bestuur aan niet verder te kunnen gaan.

Op basis van deze brief en de resultaten van een onderzoek naar de behoefte van het dorpshuis zet de gemeente Ede de subsidie stop. Dit betekent dat de functie van dorpshuis in de Spil in Harskamp verdwijnt. Er is op dit moment te weinig behoefte aan een dorpshuis in het dorp.

In de afgelopen jaren werd er niet tot nauwelijks gebruik gemaakt van de functie van het dorpshuis in de Spil. De activiteiten die werden georganiseerd trokken slechts een beperkt aantal bezoekers.

Om die reden is er in 2016 onderzoek gedaan onder inwoners van Harskamp. In dit onderzoek werd onder meer de behoefte naar een dorpshuis in Harskamp getoetst. De resultaten toonden aan dat er weinig behoefte en geen draagvlak is voor een dorpshuis.

In overleg met het interim-bestuur van het dorpshuis heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om te stoppen met het geven van subsidie aan de Spil. Dit betekent automatisch dat de functie van het dorpshuis stopt.

De Spil in Harskamp is niet alleen een dorpshuis. In het gebouw wordt gesport en is een kinderdagverblijf en een Jongeren Ontmoetingspunt (JOP) aanwezig. Deze functies blijven gewoon bestaan.

De gemeente Ede gaat samen met Sport Service Ede kijken hoe de sportzaal en ondersteunende functies het beste gebruikt kunnen worden.