• Johan Koopmans

Dit jaar geen vliegerfeest tijdens Heideweek

EDE Het jaarlijkse vliegerfeest op de Ginkelse Heide tijdens de Heideweek gaat dit jaar niet door. De eigenaar van de heide, het Rijksvastgoedbedrijf, geeft geen toestemming voor het evenement. Heideweek-voorzitter Gilbert Meurs is teleurgesteld.

Danny van Zeggelaar

Het vliegerfeest op de heide is sinds medio jaren '80 een ware traditie geworden tijdens de Heideweek. Honderden mensen kwamen jaarlijks af op het evenement. Maar dit jaar mag dat niet meer, omdat het Rijksvastgoedbedrijf stelt dat er een vergunning nodig is voor het vliegerfeest op de heide. Die vergunning moet gepaard gaan met een rapport in het kader van de Wet Natura 2000. 

,,Twee jaar geleden zag het Rijksvastgoedbedrijf beelden van het vliegerfeest op YouTube", zegt Heideweek-voorzitter Gilbert Meurs. ,,Daar zijn ze blijkbaar zo van geschrokken dat er nu een vergunning nodig is. Maar met die vergunning en dat rapport is zoveel geld gemoeid dat de organisatie nu heeft gezegd: nee, dat kan gewoon niet meer."

Een domper voor de organisatie en de Heideweek. Het vliegerfeest op de heide is immers nog het enige evenement dat de Heideweek ook daadwerkelijk verbindt mét de heide. Meurs: ,,We zijn hier vrij laat achter gekomen. Burgemeester Verhulst heeft zich tot het uiterste ingespannen om het vliegerfeest door te laten gaan, en ook Anne-Marie Vreman van de Stichting Binnenstadsmanagement Ede deed dat. Maar je merkt dat je tegen zoveel bureaucreatie en onwil aanloopt, dat het gewoon niet lukt. Daarmee is een fantastisch familie-evenement om zeep geholpen." 

De organisatie hoopte nog mee te kunnen liften op het Natura 2000-rapport dat gemaakt is voor de Airborne-landingen. Maar ook dat kon niet. ,,En dan breekt als voorzitter van de Heideweek toch wel je hart", vertelt Meurs. ,,We hebben het hier over een familiefeest in de Heideweek, een week die juist is ontstaan vanuit de Ginkelse Heide. Ik begrijp best dat ambtenaren de wet niet anders mogen interpreteren. Maar er wordt ook niet flexibel gezocht naar een oplossing."

Een woordvoerder van de gemeente Ede bevestigt dat burgemeester Verhulst zich heeft ingespannen om het feest door te laten gaan. ,,Defensie moet toestemming geven en de provincie geeft goedkeuring op de natuurtoets. Als gemeente willen we juist heel graag dat een gezinsevenement als het vliegerfeest doorgaat."

De gemeente heeft nog geprobeerd een nieuwe locatie te vinden, maar dat leidde tot niets. Meurs: ,,De plek moet wat wind hebben, je moet niet op een industrieterrein gaan staan. En los daarvan: de Ginkelse Heide is een twee-eenheid, de Ginkelse Heide, Ede en de Heideweek een drie-eenheid. Je moet eigenlijk niet naar een andere locatie."

Of het vliegerfeest volgend jaar wel doorgaat is nog onbekend.  Meurs sluit overigens niet uit dat mensen in de Heideweek gewoon naar de Ginkelse Heide gaan om te vliegeren. ,,Als particulier ben je daar gewoon vrij in", zegt hij.