Dienstverlening aan cliënten TSN gewaarborgd

EDE De zorg van driehonderd cliënten van de failliete organisatie TSN lijkt gewaarborgd. Maarten Fonk van Het Maanderzand, Kars Hazelaar van Opella en wethouder Gerrie Ligtelijn ondertekenden donderdagmiddag de overeenkomst 'overname zorgactiviteiten TSN'. Alle medewerkers behouden hun baan.

Op 16 maart 2016 werd het faillissement van TSN uitgesproken. TSN levert in Ede diensten aan ruim driehonderd cliënten en biedt daarmee werkgelegenheid aan dertig fte's (ongeveer zeventig personen). De curatoren van TSN garanderen voortzetting van deze dienstverlening tot 25 april.

Volgens wethouder Ligtelijn werd zij in november 2015 al geconfronteerd met het ophanden zijnde faillissement van TSN. ,,Meteen hebben we toen actie ondernomen en hebben we alle aanbieders aangeschreven 'zijn jullie bereid cliënten en mensen over te nemen'. De zorg moet gewaarborgd zijn.''

Zorgaanbieders Opella en Het Maanderzand kwamen uit de bus om het 'hele gebeuren bij TSN over te nemen'. ,,Wij vinden dat de mensen bediend moeten worden en degenen die met hun hart bedienen overgenomen moeten worden. En dat wij op een wijze moeten bouwen aan de thuiszorg in Ede'', aldus de Edese wethouder.

Het Maanderzand neemt volgens Maarten Fonk ongeveer tachtig cliënten over van TSN. ,,Dan heb ik het over de wijken om Het Maanderzand. Zo zijn we gekomen tot een heel pragmatische verdeling.'' Opella neemt 220 cliënten in de gehele gemeente Ede over. ,,Het belangrijkste is dat de keuze van de cliënt lijdend is. Uiteraard kunnen de mensen zelf kiezen'', aldus Kars Hazelaar. ,,Wij blijven ons sterk maken dat de relatie tussen de cliënt en de medewerker gehandhaafd blijft'', vult Fonk aan.

De gemeente Ede, Opella en Het Maanderzand delen de aan de samenwerking verbonden financiële consequenties. Voor 2016 worden de meerkosten, en overhead van de medewerkers gecompenseerd. Ook wordt gewaarborgd dat de verhoudingsgewijs 'dure' medewerkers onder de gelijke arbeidsvoorwaarden van TSN worden overgenomen.