• Zenzo
  • Zenzo

Dialoog als vertrekpunt voor nieuwe invulling Congreshal

BENNEKOM In de Congreshal in Bennekom is dinsdag een kick-off bijeenkomst geweest over de nieuwe plannen met het centrum. De bijeenkomst werd druk bezocht en de aanwezigen gingen in gesprek over de plannen.

Het centrum was in het verleden de thuisbasis van de Jehova's Getuigen maar is al enige tijd niet meer in gebruik. Initiatiefnemers van de herontwikkeling van deze plek zijn de Vrije Evangelistische Gemeente Bennekom, Kindercentrum Bzzzonder, maatschappelijk horecaondernemer Bijzondere Gasten en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

VISIE De initiatiefnemers zijn de dialoog aangegaan met alle belanghebbenden van en rondom de Congreshal om de visie die er nu ligt verder vorm te geven. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Peter de Pater waarna Zenzo namens de initiatiefnemers haar visie presenteerde. Met deze visie in gedachten zijn alle belanghebbende met elkaar het gesprek aangegaan om ideeën te genereren.

VERBINDING In de nieuwe invulling staan wonen, werken, leren en zorgen centraal. Het wordt een plek waar jong en oud samenkomen en leven, waarbij een zorgvraag geen beperking is om er te kunnen zijn. Een plek van ontmoeten, bezinning en verbinding, ontspanning en zorg voor elkaar, met ruimte voor groen. Circulaire economie, opleiding, onderwijs, technologie en wetenschap krijgen daarbij eveneens bijzondere aandacht.

BRAINSTORM De avond was druk bezocht. Direct omwonenden van de congreshal, inwoners van Bennekom, zorg- en onderwijsinstellingen, ondernemers en studenten waren in groten getale aanwezig en gingen met elkaar de dialoog aan. In groepen is er gebrainstormd over functies en behoeftes rondom de Congreshal, waaruit inspirerende ideeën naar voren kwamen.

PROCES Het proces van de nieuwe invulling van de congreshal in Bennekom bestaat uit de voorbereidingsfase en de realisatiefase. Als onderdeel van de voorbereidingsfase worden alle vanuit de dialoog opgedane ideeën verwerkt en teruggekoppeld.

De gemeente Ede geeft aan enthousiast te zijn over het initiatief. ,,Dit is een buitenkans om deze prominente plek op deze manier een nieuwe impuls te geven. De locatie heeft momenteel een afgesloten karakter en met de herontwikkeling kan verbinding worden gemaakt met het achtergelegen groene gebied en kan het gebied een meer open uitstraling krijgen. Deze aanpak sluit aan bij de doelen uit de Dorpsvisie Bennekom.''