• Gemeente Ede

Derde FoodFloor met thema-avond Voedseleducatie

EDE FoodFloor organiseert op donderdag 2 juni een FoodFloor met een thema-avond over Voedselonderwijs in Ede. Iedereen, in het bijzonder degene die aan de slag wil met voedseleducatie in Ede, is vanaf 20.00 uur van harte welkom in Cultura Ede.

De FoodFloor avond start met pitches van ondernemers, inwoners en onderwijsinstellingen. Zij krijgen elk drie minuten de tijd om hun ideeën te presenteren aan publiek en jury. Goede initiatieven kunnen middelen en ondersteuning krijgen om deze te kunnen realiseren. Deze editie van FoodFloor zit vol, er kunnen geen nieuwe pitches worden aangemeld. Na de pitches is er gelegenheid voor discussie en gedachtewisseling met de pitchers.

De Stichting Smaakstad Ede en 'Eetbaar Ede' zijn het brein achter FoodFloor. Sinds dit voorjaar organiseren zij ieder seizoen een avond in Cultura voor iedereen die interesse heeft in Food en alles wat daarmee te maken heeft. De FoodFloor avonden zijn een ontmoetingsplek om interesses te delen, activiteiten af te stemmen en elkaar enthousiast te maken voor nieuwe initiatieven.

De gemeente Ede stelt middelen beschikbaar ter ondersteuning van enkele FoodFloor initiatieven. Naast deze ondersteuning is gebleken dat het delen van een plan of initiatief op FoodFloor tot verrassende samenwerking kan leiden, meldt de gemeente Ede.