• Archief BDUmedia

'De Peppel is niet onveilig, wel veel mis op werkvloer'

EDE Zwembad De Peppel is niet onveilig, zoals vakbond FNV begin dit jaar beweerde, maar er moet wel het nodige veranderen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de situatie in het zwembad. Zo moet er een mediator komen die het vertrouwen binnen het zwembad gaat herstellen.

Danny van Zeggelaar

Vakbond FNV trok begin dit jaar bij de gemeente en de pers aan de bel over de omstandigheden bij Zwembad de Peppel. Volgens de bond was er sprake van onveilige situaties, intimidatie van het personeel en de arbeidsomstandigheden. De gemeente Ede besloot om die reden een externe partij onderzoek te laten doen naar de gang van zaken binnen het zwembad.

WANTROUWEN Uit dat onderzoek komt nu naar voren dat het zwembad weliswaar veilig is, maar dat er nog steeds een hoop mis is. Vooral onder het personeel is sprake van een bijzonder negatieve cultuur. ,,In bijna alle intermenselijke relaties is wantrouwen ontstaan", staat in het onderzoeksrapport. ,,Incidenten, belangen en vormfouten in het werk en op de werkvloer hebben geleid tot het maken van verwijten naar elkaar -al dan niet naar elkaar uitgesproken-, het doen van aannames en het vertonen van respectloos gedrag."

FAILLIET De oorzaak daarvan moet volgens de onderzoekers gezocht worden in de ontwikkelingen bij het zwembad in de afgelopen jaren, waardoor het personeel onvoldoende werd opgeleid: het zwembad ging in 2004 failliet, werd toen een tijd bestuurd door interim-managers en daarna kwamen directeuren die niet per se iets hadden met de zwembadbranche. Bovendien hakte de bezuiniging van de gemeente Ede op het schoolzwemmen er ook in.

De aanstelling van een nieuwe directeur, in 2015, leidde ook weer tot hommeles. Hij wilde de interne structuren binnen het zwembad veranderen, maar ging daarin, zo blijkt uit het onderzoek, te snel voor sommige medewerkers. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Zo nam het aantal bezoekers van het zwembad onder deze directeur snel toe en is het aanbod uitgebreid.

AANBEVELINGEN Sportservice Ede, de exploitant van Zwembad De Peppel, zegt bij monde van woordvoerster Jessica Oosten dat er uit het rapport aanbevelingen zijn gekomen waar het zwembad ook echt wat mee kan. Inhoudelijk kan Sportservice Ede nog niet zeggen hoe ze de knelpunten in het zwembad precies gaan aanpakken.

,,Er wordt gezocht naar geschikte kandidaten als mediator. Wij gaan graag samen met de gemeente aan de slag met de aanbevelingen van het rapport." Ook kan het zwembad nog niet zeggen hoe ze de matige sfeer op de werkvloer gaan aanpakken. ,,Dat zal onder andere een taak zijn van de mediator om mee te nemen in de aandachtspunten."

VERTROUWEN Het gemeentebestuur van Ede, dat opdrachtgever was van het onderzoek, laat in een brief aan de gemeenteraad weten het volste vertrouwen te hebben aan het huidige bestuur van Sportservice Ede om alles in het zwembad op orde te krijgen.

,,De huidige directie en bestuur van SSE hebben gewerkt aan het op orde krijgen van zaken. Maar hierbij zijn cruciale onderdelen in de bedrijfsvoering niet of onvoldoende opgepakt. Met name de relatie met en het investeren in het personeel is onderbelicht geweest. De aanbevelingen uit het onderzoek geeft handvatten om deze onderdelen zo snel mogelijk te herstellen."