• Danny van Zeggelaar

De hele week bidden tijdens Week van Gebed

EDE In verschillende kerken in Ede wordt vanaf zondag een hele week stilgestaan bij de 'Week van Gebed', een jaarlijks terugkerende week waarin christenen over de hele wereld bij elkaar komen om te bidden. Dit jaar is het thema: recht door zee. ,,Het gaat erom dat er samen gebeden wordt."

Danny van Zeggelaar

Edenaren die willen meedoen aan de Week van Gebed kunnen dit jaar terecht bij twee verschillende soorten diensten. Aan de ene kant er is de Raad van Kerken, die in verschillende kerken in Ede avonddiensten organiseert, aan de andere kant wordt vanuit verschillende andere Edese kerken iedere avond een dienst georganiseerd in de Ark in Ede-Veldhuizen, van zondag 21 tot en met zaterdag 27 januari. Daarnaast is er op de woensdagavond een gezamenlijke avond in de Ark, met voorgangers Aart de Goede (Schuilplaats) en Peter Slingeland (Leger des Heils).

THEMA ,,Het thema is dit jaar 'recht door zee'," vertelt Erna Hulstein van de Raad van Kerken in Ede. ,,De thematiek wordt per jaar bepaald. Dit jaar is dat door de kerken in het Caribisch gebied aangedragen. Het gaat met name over de uittocht uit Egypte en de associatie daarmee is de bevrijding van het volk, wat ook heel erg in dat gebied speelt of speelde. Denk aan slavernij, onrecht, armoede, geweld, drugsverslaving. Al het leed dat mensen wordt aangedaan." Volgens Hulstein zien veel christenen in dat gebied de hand van God in het beëindigden van het leed.

Onder het overkoepelende thema worden dus verschillende diensten georganiseerd. ,,Het is een mooi begin van het nieuwe jaar", zegt Bart Amsing namens de samenwerkende kerken. ,,Het is mooi is om samen te komen, om met elkaar te bidden, samen met mensen die afkomstig zijn uit andere kerkgenootschappen." De diensten die in de Ark worden gehouden, zullen zich dan vooral richten op het gebed.

VERSPERS Behoorlijk anders worden de diensten die in verschillende andere kerken in Ede zijn, georganiseerd door de Raad van Kerken. Hulstein: ,,Het gaat hier om vespers. Een korte dienst, waarin wij luisteren naar Gods woord, zingen en samen bidden. Ons richten tot God, maar ook de mensen bewust maken van de problemen die er zijn in de wereld. Dat doe je ook op zondag, maar nu leggen we er toch wat meer nadruk op."

SAMEN Ondanks de verschillen, gaat het er toch vooral om dat er samen wordt gebeden, zegt Amsing. ,,Tijdens de Week van Gebed laten we de verschillen tussen kerkgenootschappen achter ons. Hoe nou je signatuur is of hoe nou je achtergrond is, je luistert naar elkaar. We gaan op die avonden niet discussiëren. Het gaat om het samen bidden voor de thematiek die wordt aangedragen."

Hoeveel mensen er dit jaar bij de verschillende diensten worden verwacht is nog een beetje ongewis. Vorig jaar kwamen er enkele tientallen mensen bij alle diensten. ,,Het zijn geen bijeenkomsten van duizend man, en dat hoeft ook niet", vindt Amsing. ,,Je moet blij zijn met de mensen die er zijn."