• Wim Mulder

College ziet niets in permanente markt op Kuiperplein

EDE De suggestie van raadslid Rasit Görgülü (Democratische Kiezers Ede) om de markt permanent op het Kuiperplein te organiseren, neemt het college van burgemeester en wethouders niet over.

Een markt op het Kuiperplein stimuleert volgens het college niet het levendige en compacte centrum waartoe de gemeenteraad in 2016 besloten heeft in 'Het verhaal van Ede Centrum - de Koers naar 2030'. ,,Juist het huidig verbeterde Marktplein heeft de centrale ligging die voor een markt gewenst is. De negatieve effecten van het feit dat de zaterdagmarkt nu tijdelijk buiten het centrum is georganiseerd worden op dit moment duidelijk in de winkelstraten gevoeld. Het Kuiperplein is primair een parkeerplein. Deze voorziening is zeer belangrijk voor het centrum. De zaterdag is een dag waarop er een hoge parkeerdruk is en het Kuiperplein is dan onmisbaar. De ondernemers rondom het Kuiperplein hechten hier ook grote waarde aan."

De gemeenteraad heeft raadsbreed de lange termijn visie 'Het verhaal van Ede Centrum - de Koers naar 2030' vastgesteld. ,,De raad is intensief betrokken geweest in de diverse stappen van besluitvorming over herinrichting van het marktplein. Daarin was altijd sprake van het terugbrengen van de weekmarkt op het marktplein."

Het nieuwe Marktplein is bedoeld om een levendig en groen beeld te geven op momenten waarop er geen andere aantrekkingskracht is voor bezoekers van het centrum, zodat het plein zelf een trekpleister wordt. ,,Op zaterdag is de weekmarkt een activiteit die veel mensen naar het centrum van Ede trekt. Voor andere activiteiten op zaterdagen gaan wij graag de rest van het centrum gebruiken. Hier komt bij dat niet het hele plein bezet wordt door de markt."

Al met al verwacht het college dat de wijze waarop het Marktplein wordt vormgegeven in de huidige plannen, en waarop dit gebruikt gaat worden door de marktkooplieden, als positief zal worden ervaren. ,,Het is immers een wens van veel Edenaren om de markt op het Marktplein te behouden."