• Valerie Kuypers

College wil azc in Klinkenberg, Braamhorst en Goudsberg

EDE Burgemeester en wethouders van Ede hebben besloten voor een periode van vijf jaar negenhonderd vluchtelingen in de gemeente Ede op te vangen. In het voormalige bejaardencentrum Klinkenberg aan de Klinkenbergerweg komt een asielzoekerslocatie met vierhonderd personen. Op camping de Braamhorst aan de Zonneoordlaan komen driehonderd personen en op bungalowpark de Goudsberg aan de Hessenlaan in Lunteren komen tweehonderd personen. De Permar aan het Horaplantsoen en De Lindenhof aan de Hoenderloseweg in Otterlo zijn afgevallen als azc-locatie.

Jan de Boer

Volgens burgemeester Cees van der Knaap heeft Ede niet gestreefd naar het maximale, maar naar het optimale. ,,Het Arcadis-rapport ging met name uit van de maximale capaciteit van de locaties. Wij hebben ook gekeken naar de opdracht van de raad om te komen tot een zo evenwichtig mogelijke spreiding en hebben bij die spreiding rekening gehouden met aantallen.''

Er stonden vier scenario's in het voor de gemeente Ede door Arcadis Nederland opgestelde 'locatie- en haalbaarheidsrapport Asielzoekerscentrum Ede'. Op geen enkele van de potentiële locaties kunnen op zichzelf 600 tot 1.400 asielzoekers worden gehuisvest. ,,Deze aantallen op één locatie zijn ook niet wenselijk, zeker niet voor de gemeente," staat in het rapport.

In samenspraak met de gemeente Ede en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besprak Arcadis de mogelijkheid van het realiseren van 'satellieten': een hoofdlocatie met een capaciteit van tenminste 400 personen waar zich ook de meeste ondersteunende functies bevinden, gecombineerd met een tweede, kleinere locatie bestaande uit minimaal 200 capaciteitsplaatsen.

Een combinatie van locaties biedt volgens Arcadis de meeste potentie voor de huisvesting van een Asielzoekerscentrum (Azc) voor 600 tot 1.400 personen in de gemeente Ede. Vier scenario's worden in meer of mindere mate als kansrijk beschouwd. ,,Alles afwegende hebben we gekozen voor scenario 3," stelt Van der Knaap.

,,Voor de COA is de Klinkenberg de beste locatie voor een hoofdlocatie. We willen hier 400 personen huisvesten. Het heeft een relatie met de noodopvang op het kazerneterrein. De noodopvang 300 meter verderop wordt geruisloos opgevangen door de omgeving. Het is een oase van rust, de mensen kennen elkaar. Als de Klinkenberg open gaat is het afgelopen met de noodopvang."

De Braamhorst is volgens Van der Knaap ook een goede locatie. ,,We zien het geschikt als een nevenlocatie van de Klinkenberg. Dan kom je uit op een getal van 300 personen. We proberen ook een beetje rekening te houden met de natuurwaarden. Op de Goudsberg zitten nu al vooral mensen uit Polen. Het is een heel geschikte locatie voor asielzoekers. We vinden het verstandig om daar 200 personen te huisvesten."

Ede denkt dat een aantal van 900 personen goed is. ,,Daarmee neemt Ede ook het voortouw om met een oplossing te komen." De Permar is afgevallen omdat daar maar 160 personen kunnen worden gehuisvest. ,,Dat is lager dan de minimale eis van 200 personen per locatie. Het is ook een dure locatie. De Lindenhof lag te excentrisch. Otterlo is een kleine kern, het is de vraag of dat de gewenste situatie is. Zeker als je alternatieven hebt. Ook meegespeeld heeft een rapport van een psychiater, waarin staat dat het niet verstandig is mensen te huisvesten bij een schietbaan."

Degenen die het hardste roepen hebben niet hun zin gekregen, benadrukt Van der Knaap. ,,Het is een evenwichtig pakket, zeker omdat we meerdere locaties kunnen bekijken." Pascal Meertens, regiomanager bij de COA, is zeer verheugd met het voorgenomen besluit van Ede voor de drie locaties. ,,Wij zijn ook blij met het totaalpakket waarbij 900 bewoners in de gemeente Ede worden gehuisvest. Met Ede hebben wij door de noodopvang een goede relatie opgebouwd. 900 is een substantieel aantal."

INFORMATIE Er is woensdag 6 april een inspraakavond voor inwoners van de gemeente Ede. Een aanmeldformulier is vanaf woensdag 23 maart beschikbaar via de website van de gemeente Ede. Op de website is verder alle informatie te vinden, zoals het complete locatievoorstel en alle bijlagen. De gemeenteraad neemt donderdag 14 april een definitief besluit over het locatievoorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Label:

Vluchtelingen