• Café De Prinsenhof en het zalencentrum maken plaats voor woningbouw.

    Wim Mulder

College akkoord met plannen Prinsenhof

LUNTEREN Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een wijziging van het bestemmingsplan om woningbouw mogelijk te maken op de plek van het voormalige zalencentrum De Prinsenhof. Er zijn plannen voor de bouw van drie vrijstaande woningen. De gemeenteraad neemt hierover binnenkort een besluit.

De Prinsenhof staat al enkele jaren leeg. De eigenaar van het perceel wil het bestaande gebouw slopen en daarvoor in de plaats drie vrijstaande woningen op ruime kavels bouwen.

VEILIG FIETSEN In de directe omgeving wordt ook de veiligheid voor fietsers verbeterd. De Barneveldseweg krijgt een veilige fietsoversteek met een zogenaamde middengeleider. Fietsers van en naar het Medisch Centrum kunnen de weg daardoor in twee keer oversteken. Het fietspad langs de Barneveldseweg wordt bovendien verbreed. De grens van de bebouwde kom schuift op naar het noorden, net voorbij de inrit naar het Medisch Centrum. De maximumsnelheid gaat zo bij de fietsoversteekplaats omlaag van 60 naar 50 kilometer per uur.

BISSCHOPWEG De ontsluiting van de nieuwe woningen komt aan de Bisschopweg. Ook hier schuift de grens van de bebouwde kom een stukje op: tot voorbij de nieuw te bouwen woningen. Dit is met name om stofoverlast van de zandweg voor omwonenden te verminderen. De maximumsnelheid wordt hier 30 kilometer per uur.