• WATERINGEN-STATION-TENNET

    Rick Nederstigt

ChristenUnie: 'Kabels moeten snel ondergronds'

EDE De ChristenUnie (CU) vraagt al sinds 2005 aandacht in de gemeenteraad voor een actieve aanpak om hoogspanningskabels onder de grond aan te leggen. Dat leek niet te lukken. ,,Maar het einde lijkt nu eindelijk in zicht," aldus raadslid Daan Weststrate van de CU.

Freek Wolff

Hoogspanningsmasten en hun kabels ontsieren niet alleen het landschap, ze zijn volgens hem ook gevaarlijk door mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische velden. ,,Het wordt nu tijd dat er geld wordt gereserveerd om de hoogspanningslijnen daadwerkelijk onder de grond te leggen: dit heeft al veel te lang geduurd."

Het college wacht al enkele jaren op een besluit van de minister wat aangeeft welk deel van de bijkomende kosten zal worden betaald door het Rijk. Daar leek tot voor kort echter weinig vooruitgang in te zitten in verband met vertraging van de wet Stroom. Met name voor de bewoners die in de nabije omgeving wonen van een hoogspanningslijn of mast is het bijzonder frustrerend dat er maar geen schot in deze zaak komt, vindt Weststrate.

Afgelopen maand is de wet Voortgang Energietransitie - met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer - aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om de hoogspanningslijn ondergronds aan te brengen. Op voorstel van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is de financiële haalbaarheid, en daarmee voor de gemeente Ede mogelijk gemaakt. ,,Kern van deze motie is dat geld voor gemeenten nooit een reden mag zijn om af te zien van het ondergronds brengen van hoogspanningskabels."

In november 2015 is er door de gemeenteraad van Ede een motie aangenomen die het college opdroeg om nader te onderzoeken hoe de bovengrondse hoogspanningslijnen boven Ede op de kortst mogelijke termijn na invoering van de rijksregeling ondergronds te krijgen zijn.

Weststrate: ,,De ChristenUnie is al bijna dertien jaar bezig om dit te realiseren. Het wordt nu tijd om de hoog gespannen verwachtingen van de inwoners van Ede, wonend in de buurt van de bovengrondse hoogspanningslijn, waar te maken."