• Paul Voorham

CHE-docent krijgt beurs voor promotietraject

EDE Timon Ramaker, docent aan de academie Journalistiek & Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), gaat promoveren. Na een zware selectieprocedure won hij een NWO-beurs waarmee hij onderzoek gaat doen naar het reflectieve vermogen in de journalistiek. 'De relevantie voor de praktijk van de hedendaagse journalistiek, alsook voor het journalistiek- en ethiekonderwijs dat de kandidaat doceert, zijn evident', oordeelde de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

In zijn proefschrift focust Ramaker op de reflectie van journalisten en redacties. Ramaker: ,,Over het algemeen is er in de journalistiek weerstand tegen reflectie. De oproep om kritisch te kijken naar hoe dingen gedaan worden en of de goede dingen gedaan worden, landt vaak niet goed. Een oorzaak kan gezocht worden in de werkdruk en de individualistische cultuur van het journalistieke vak die de eigen autonomie heel belangrijk vindt. In mijn onderzoek ga ik op zoek naar reflectievormen die bij de journalistiek passen en de eigen autonomie niet beknotten, maar juist vergroten. Ik wil dit samen met journalisten en redacties onderzoeken en dus niet als buitenstaander verkondigen wat ze zo nodig moeten doen.''

Promotor van Ramaker is Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Co-promotor is Jan van der Stoep, die als lector Journalistiek & Communicatie is verbonden aan de CHE. Ook de kenniskringleden van hetzelfde lectoraat zijn belangrijke sparringpartners.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt vanaf eind 2007 subsidies beschikbaar te stellen om getalenteerde docenten de gelegenheid te geven te promoveren om zo de kwaliteit van het onderwijs te vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. Een NWO beurs geldt binnen de wetenschap als bijzonder en prestigieus. Met de toekenning van de promotiebeurs is Ramaker dan ook erg blij: ,,De vraag of ik een promotieonderzoek uit zou voeren, heeft altijd wel gespeeld, maar dan moest het een onderwerp zijn waar ik echt voor wilde gaan en waarbij ik begeleid zou worden door inspirerende mensen. Vorig jaar viel veel op z'n plek. Ik zie er echt naar uit.''