• Archief BDUmedia

Certificaat voor langjarige adoptie lammetje

EDE In dit voorjaar worden er weer veel lammeren geboren in de kooi op de Eder hei bij herder Aart van den Brandhof en in de kooi op de Ginkelse hei bij herder Henk van den Brandhof. Woensdag 21 februari wordt er bij Juffrouw Tok een adoptiemiddag gehouden waar bedrijven een lam kunnen adopteren. Nieuw dit jaar is dat particulieren of bedrijven een lammetje over meerdere jaren kunnen adopteren.

Jan de Boer

Schapen en heide maken een onlosmakelijk deel uit. In het begin van de vorige eeuw liepen er duizenden schapen op de Edese heidevelden. De mest werd gebruikt voor de potstallen voor de boeren. Omdat er in die tijd kunstmest kwam, waren de schapen niet meer nodig. Toch bleef er de behoefte aan schapen, die de heide begraasden. Tegenwoordig leven er in de twee Edese schaapskooien in totaal zo'n 500 schapen (moederdieren).

SCHAAPSKUDDE In 1952 werd er een commissie gevormd om ervoor te zorgen om het Veluwse schaap weer terug te brengen op de Edese heide. Alleen waren er volgens Herman Prangsma, voorzitter van de Vrienden van de Edese Schaapskudden, nog wat boeren die voor eigen gebruik schapen hielden. Op de buurtspraak Ede-Veldhuizen in 1952 is volgens buurtrichter Geen Broere besloten om als stichting Edese schaapskudden met een schaapskudde van start te gaan. ,,De buurt Ede Veldhuizen heeft om een start te maken met de kudde een ram en vijf ooien geschonken," weet Broere.

KOOI Op 24 november 1953 werd de kudde en herder Jacob Mouw met groot onthaal ontvangen. Toenmalig burgemeester H.M. Oldenhof en anderen waren gekomen om de herder met zijn schapen te verwelkomen. Een kooi was voorhanden omdat de familie Kramer, die de kooi tegenover de herberg Zuid Ginkel gebruikte als kippenhok, bereid was deze af te staan.

STICHTING Later is de stichting Vrienden van de Edese schaapskudden opgericht. ,,De stichting Edese schaapskudden zorgt dat het bedrijf loopt. En wij als vrienden willen de schaapskudden beter in beeld brengen. Er zijn nog altijd mensen in Ede, die niet weten hoe het verhaal in elkaar steekt. Wij werken al heel lang samen met de buurt Ede Veldhuizen. We hebben te kust en te keur donateurs, dat is in hoeveelheid niet uit te drukken. Ook hebben we veel vrijwilligers," stelt voorzitter Prangsma.

De schaapskudden zijn gedeeltelijk afhankelijk van sponsors en donateurs. ,,Verder zijn er bij de Edese schaapskuddes vaste inkomsten. De schaapskudde is een soort loonwerkbedrijf, Zij worden betaald omdat de schapen op gronden van defensie grazen. Inmiddels grazen de dieren ook op gronden van Natuurmonumenten. Daarnaast verstrekt de gemeente Ede bijdragen, omdat de schaapskudden veel doen voor het toeristische beeld van Ede"

CERTIFICAAT Op 3 en 4 maart zijn er de lammetjesdagen bij de kooi van schaapsherder Henk van den Brandhof. Een week later (10 en 11 maart) zijn de lammetjesdagen bij de kooi op de Eder heide. Ook daar kan een certificaat van de adoptie van een lammetje bemachtigd worden. ,,Net als bij bedrijven proberen we het ook bij particulieren langjarig vast te leggen."