• Picasa

CDA wil restauratie Mausoleum

EDE De fractie van het CDA wil dat het gemeentebestuur het Mausoleum aan de Vossenakker op de Paasberg opknapt.

,,Het is ons opgevallen dat het Mausoleum, het plantsoen en andere gedenktekens op de Paasberg onderhoud nodig hebben'', licht Jan Pieter van der Schans toe als fractievoorzitter van het CDA.

De gemeente Ede is eigenaar en eindverantwoordelijk voor het onderhoud van het Mausoleum. Van der Schans wijst erop dat het gaat om een beschermd rijksmonument, een gedenkteken en hij vindt het - zeker tijdens de Airborne herdenkingen - een belangrijke plek voor Edenaren en andere mensen die verbonden zijn met deze bijzondere gedenkplaats.

NOODZAKELIJK ,,Het gedenkteken verdient een noodzakelijke restauratie'', legt Josha Sietsma als fractievolger uit. ,,Sinds 2009 is het al toe aan herstel. Bij één gedenkteken ontbreekt zelfs een belangrijk onderdeel. Uiteindelijk moet ook het Rijksmonumentenregister, waarin het complex opgenomen is, aangepast worden met een goede omschrijving van dit uniek geheel. Dit is belangrijk zodat we precies weten wat beschermd is en wat niet. Want wie zijn erfgoed niet goed onderhoud en verkwanselt, gooit uiteindelijk zijn eigen verleden weg."

Het Mausoleum is de rustplaats voor 29 gevallenen en het gedenkteken voor vijftien anderen die elders het leven lieten in de strijd voor een vrij Nederland. Het mausoleumcomplex met gedenkteken en plantsoen is van algemeen belang voor de gemeente Ede, volgens het CDA. Het geheel is tot stand gekomen met gelden van de Edese inwoners en gebouwd door de Canadese bevrijders. Bovendien wijst de confessionele fractie erop dat het beeldhouwwerk een bijzondere culturele waarde heeft. 

,,Als eigenaar van het complex is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Wij hopen en gaan ervan uit dat de wethouder over zal gaan tot het restaureren van het gedenkteken, het Mausoleum beter zal onderhouden en dat het Rijksmonumentenregister aangepast zal worden. Ook zal het CDA een verder (maatschappelijk) debat over onze monumenten (van Rijks- en gemeentewege) verder stimuleren. Erfgoed vertelt ons immers het verhaal van de plek waar wij wonen."

Het CDA hoopt dat het college van B&W over zal gaan tot actie en voor restauratie geld beschikbaar zal stellen.