• Careander

Careander neemt RuiterActief en RuiterWerkt over

EDE In goed onderling overleg neemt Careander de zorgorganisaties RuiterActief en RuiterWerkt over. Careander heeft vier locaties in de gemeente Ede en werkt al jaren samen met RuiterActief.

De zorgorganisaties ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Volgens Careander sluiten de organisaties qua visie, werkwijze en christelijke identiteit goed op elkaar aan. 

OVERDRACHT De officiële overdracht vindt binnenkort bij de notaris plaats. ,,Voor de deelnemers en medewerkers van RuiterActief zal de overname geen ingrijpende gevolgen hebben. De dagelijkse gang van zaken blijft ongewijzigd. De komende periode blijft Teunis Ruiter nog directeur van RuiterActief en RuiterWerkt. Hij zal een zorgvuldige overdracht voorbereiden", aldus Careander.