• Corn. Hartgers / collectie Hartgers

Buurtspraak wil op lijst immaterieel erfgoed Unesco

EDE De klokken van de Oude Kerk in het centrum van Ede zullen op de derde donderdag in september, op 20 september, klinken vanwege de 314e buurtspraak sinds het jaar 1596 van de buurt Veldhuizen. De buurtspraak wordt om 10.00 uur in de Edese Concertzaal aan de Amsterdamseweg 9 gehouden. ,,We zijn nog de enige buurt in Nederland die op grond van historische aspecten haar vergaderingen houdt," zegt buurtrichter Geen Broere.

Jan de Boer

Voorafgaand en tijdens de buurtspraak, de voorloper van het huidige gemeentebestuur, zal Omroep Gelderland opnames maken voor het programma van Ridders van Gelre. In de pauze van de buurtspraak wordt er traditioneel brandewijn met kandij gedronken. ,,Dat houden wij ook in ere," aldus Broere. De nauwe betrekkingen tussen de buurten Ee (dorp) en Veldhuizen wordt al in het jaar 1360 genoemd.

UNESCO De buurt Veldhuizen is volgens de buurtrichter cultuurhistorisch uniek in Nederland. ,,Wij zijn bezig om de buurtspraak op de internationale lijst van immaterieel erfgoed van de Unesco te krijgen. In Nederland is daarvoor een instelling die dat regelt. De formele aanmelding moeten wij nog doen."

TOEKOMSTBESTENDIG Het zal volgens Broere niet eenvoudig zijn om op die lijst te komen. Toch ziet hij wel mogelijkheden. ,,De historie is leuk en interessant, dat is ook de reden dat het kan. Het is heel lastig, want je moet het verhaal toekomstbestendig maken. Hoe kun je dat doorgeven, hoe houd je het in ere en intact. En als een lopend bestuur er morgen mee klaar zou zijn, wat gebeurt er dan. Dat moet je wel aangeven. Ook hoe je de jeugd in Ede geïnformeerd krijgt over de historie met het ontzettend leuke verhaal over de buurtspraak. Wij zijn bezig om een soort spel te krijgen om dat vorm te geven als een democratie van Ede. De buurt is de oudste democratische vorm van besturen. De geërfden van de buurt Veldhuizen bepaalden vroeger wat er in hun omgeving gebeurde."

BROCHURE Tijdens de buurtspraak wordt er weer een volle agenda afgewerkt. ,,In ieder geval is er de introductie van een eigen brochure," vertelt Geen Broere. ,,Daarin staat een kort verhaal over wat we zijn en waarom we er zijn. Met het notariaat hebben we afspraken gemaakt dat iedereen die in de toekomst een huis gaat kopen binnen de grenzen van de buurt Ede en Veldhuizen die brochure krijgt uitgereikt. En daarmee naast eigenaar van een eigen huis ook geërfde wordt van het bosbezit wat de buurt nog altijd heeft."

HOUTRICHTER Burgemeester René Verhulst wordt bij de buurtspraak door overhandiging van de 'bosbijl' officieel benoemd tot houtrichter van het Edese bos. ,,Deze functie is een beetje verwaterd. In 1970 heeft de gemeente Ede de functie van houtrichter bij de aankoop van het landgoed en de bossen behorend bij Kernhem weer geïntroduceerd en formeel gelegd bij de burgemeester van Ede. Bij de benoeming van Verhulst als burgemeester van Ede werd achterwege gelaten om hem tot houtrichter te benoemen. Dat gebeurt tijdens de buurtspraak."